2024. gada 20. maijs
A- A A+
Viegli lasīt

Smiltenes novada pašvaldības pārstāvji apmeklē Variņu pagasta uzņēmējus

2024. gada 10. aprīlī Smiltenes novada pašvaldības pārstāvji devās vizītē uz Variņu pagastu, lai plašāk iepazītos ar vietējo uzņēmēju darba specifiku, izaicinājumiem un informētu par pieejamo pašvaldības atbalstu. Pašvaldībai ir svarīgi būt kontaktā ar novada uzņēmējiem, tāpēc šādas vizītes tiek rīkotas regulāri.

Ar uzņēmējiem tikās novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Edgars Avotiņš, priekšsēdētāja vietniece sadarbībai ar uzņēmējiem Gita Mūrniece, izpilddirektora vietniece Evija Zurģe pārvaldības un sadarbības jautājumos, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietnieks uzņēmējdarbības jautājumos Modris Apsītis, Latvijas investīciju un attīstības aģentūras pārstāve Laura Andersone un Variņu pagasta pārvaldes vadītājs Uldis Birkenšteins.

Kā pirmo pašvaldības pārstāvji apmeklēja lielāko darba devēju Variņu pagastā SIA “Palsa”, kas pamatā nodarbojas ar augkopību un lopkopību. Uzņēmumā strādā 50 darbinieki, ražošanas procesiem ir augsts digitalizācijas līmenis, uzņēmums kopā apsaimnieko ap 2000 ha zemes, saimniecībā ir 700 slaucamas govis.

Uzņēmuma vadītājs Aivis Aizsilnieks pastāstīja, ka pamazām lopkopība sāk ņemt virsroku, jo pēdējos gados augkopību negatīvi ietekmē dzīvnieku postījumi un nepastāvīgie laikapstākļi. Kā lielāko izaicinājumu Aizsilnieks minēja valsts ceļu stāvokli ziemā – lai nodrošinātu piena transporta piekļuvi, uzņēmumam nākas par saviem līdzekļiem veikt ceļu kaisīšanu.

SIA “Palsa” pēc savas iniciatīvas un par saviem līdzekļiem rūpējas par apkārtējās vides sakopšanu – pakāpeniski nojaucot nevajadzīgās un vidi degradējošās ēkas no kolhoza laikiem, šim nolūkam katru gadu veltot ap 10 000 EUR.

Kā nākamo pašvaldības pārstāvji apmeklēja kokapstrādes uzņēmumu SIA “Meža bites”, kas galvenokārt ražo līmētas masīvkoka plātnes un saistītus produktus, kā arī malku un skaidu briketes no koksnes atlikumiem. Uzņēmums piedāvā arī mežistrādes un meža kopšanas pakalpojumus.

Vaicāts par galvenajiem izaicinājumiem, SIA “Meža bites” vadītājs Gunārs Stūriška minēja grūtības atrast un noturēt kvalificētu darbaspēku. Uzņēmums līdz šim ir strādājis, neizmantojot valsts un Eiropas Savienības finanšu atbalsta instrumentus, bet situācija tirgū mudina domāt par ražošanas procesa automatizāciju, kas nav iespējama bez apjomīgām investīcijām jaunās iekārtās. Pašlaik ražošanā ir augsts roku darba īpatsvars, un tas sadārdzina galaproduktu.

Labs atspaids ražošanas izmaksu samazināšanai ir nesen uzceltais saules enerģijas parks, kas ļauj saražot elektrību pašu spēkiem un mazina atkarību no elektroenerģijas cenām.

Vizītes noslēgumā pašvaldības pārstāvji apmeklēja SIA “Amberfarm”, kas nodarbojas ar smiltsērkšķu audzēšanu, dažādu produktu ražošanu, kā arī ir pati saimniecība tūrisma galamērķis.

Amberfarm saimnieks Andrejs Nika kā galveno izaicinājumu savai uzņēmējdarbībai minēja neparedzamos laikapstākļus – pērnā gada pavasara sala ietekmē smiltsērkšķu raža bijusi kritiski zema. Lai uzturētu ražošanu, ogas nācies iepirkt no citiem audzētājiem, kā rezultātā samazinājusies peļņa un apgrozāmo līdzekļu apjoms. Neskatoties uz izaicinājumiem, Amberfarm plāno uzņēmuma attīstību, meklējot iespējas paplašināt ražošanu, kā arī turpina darbu pie iesāktiem projektiem – ir uzcelts namiņš-naktsmītne tūristiem, tiek būvēta viesību telpa kādreizējās siltumnīcas vietā.

Pašvaldības pārstāvji ir pateicīgi Variņu pagasta uzņēmējiem par veltīto laiku, viesmīlību un  atklātajām sarunām, kas palīdz labāk saprast uzņēmēju vajadzības un turpināt strādāt pie uzņēmējdarbības vides uzlabošanas.

IMG_0164

Image 1 of 9

Artūrs Cukurs
Smiltenes novada pašvaldības komunikācijas speciālists