2024. gada 23. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Smiltenes, Valkas un Valgas jaunie futbolisti pulcējas nometnē Kaariku

No 2024. gada 10. marta līdz 14. martam Smiltenes Bērnu un jaunatnes sporta skolas, Valkas novada Bērnu-jaunatnes sporta skolas un Valgas pašvaldības futbola kluba izglītojamie piedalās Igaunijas – Latvijas programmas projekta “Kopīgi treniņos un sacensībās Latvijā un Igaunijā”, Nr. EE-LV00009” (angļu valodā akronīms “Together in sports”) projekta aktivitātē – nometnē futbola spēlētājiem.

Projekta aktivitāte sākās ar nometnes dalībnieku dalību futbola turnīrā Cēsīs. Nometne notiek Igaunijā, Kaariku sporta kompleksā.

Valkas novada pašvaldība kā vadošais projekta partneris kopīgi ar projekta partneriem Smiltenes novada un Valgas pašvaldībām laikā 2023. gada 1. augusta līdz 2024. gada 30. novembrim ieviesīs Igaunijas – Latvijas programmas projektu “Kopīgi treniņos un sacensībās Latvijā un Igaunijā”, Nr. EE-LV00009” (angļu valodā akronīms “Together in sports”).

Projekta kopējais budžets ir 87500 EUR, tai skaitā ERAF finansējums ir 70000 EUR vai 80%, projekta partneru līdzfinansējums 17500 EUR vai 20%. Smiltenes novada pašvaldības plānotais projekta budžets ir 22 465 EUR, no kura ERAF finansējums ir 17 972 EUR, valsts budžeta dotācija 2 246 EUR, Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējums – 2 246,50 EUR.

Projektā plānotās aktivitātes ir kopīgu vieglatlētikas un šaušanas sacensību, futbola, florbola un basketbola turnīru, sporta nometņu un pieredzes apmaiņas vizīšu noorganizēšana.

Šī ir ceturtā projekta aktivitāte. Projekta ietvaros 2023. gadā tika noorganizētas divas pieredzes apmaiņas vizītes uz Ventspili un Tartu – Otepi – Pērnavu, kā arī gada nogalē florbola turnīrs Valkā.

Šī publikācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

Informāciju sagatavoja Attīstības un plānošanas nodaļa