2024. gada 22. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Tiek realizēts projekts “Lizdoles ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde

Aktīvi norisinās darbs pie projekta Nr.1-08/390/2018 “Lizdoles ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde” īstenošanas, kura ietvaros līdz 2020.gada 31.maijam tiks izstrādāts ilgtermiņa apsaimniekošanas plāns Lizdoles ezeram.

Vasaras mēnešos Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta darba grupa ievāca Lizdoles ezera paraugus ķīmijas analīzēm, fitoplanktona analīzēm, tika veikti temperatūras, pH, elektrovadītspējas un izšķīdušā skābekļa mērījumi. Papildus ievākti ūdens paraugi, lai laboratorijā veiktu kopējā fosfora, ortofosfātu, kopējā slāpekļa, nitrātu slāpekļa un amonija slāpekļa analīzes. Tika veikts apskats par pieejamo datu analīzi par Lizdoles ezera kvalitāti raksturojošiem fizikāli ķīmiskajiem, bioloģiskajiem un hidromorfoloģiskajiem parametriem.

Projekts tiek realizēts ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu. Kopējās projekta izmaksas ir 8507,51 EUR, ko sedz Latvijas vides aizsardzības fonds.

Vairāk informācijas par Latvijas vides aizsardzības fonda administrāciju tīmekļa vietnē .

Informāciju sagatavoja
Attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītāja Ira Punkstiņa