2023. gada 1. dec.
A- A A+
Viegli lasīt

Trapenes pagasta iedzīvotāji vēlas aktīvi iesaistīties attīstības jautājumu risināšanā

Otrdien, 2023. gada 17. oktobrī, norisinājās Smiltenes novada pašvaldības vadības pārstāvju tikšanās ar iedzīvotājiem Trapenē, diskutējot par vietējai kopienai nozīmīgiem attīstības jautājumiem.

Uz tikšanos bija ieradies Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Edgars Avotiņš, priekšsēdētāja vietniece kultūras un sociālajos jautājumos Astrīda Harju,  izpilddirektora vietniece teritorijas pārvaldības un sadarbības jautājumos Evija Zurģe, Trapene pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Šepters un domes deputātes – Inga Ērgle un Iluta Apine.

Trapenes pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Šepters iedzīvotājus informēja par pašlaik aktuālajām tēmām: parka teritorijas attīstības plānu, ko plānots izstrādāt, piesaistot augstskolas studentus; Bormaņmuižas parka attīstību un labiekārtošanu, kas ietver pastaigu takas, skatu laukuma,  terases izveidi un pontona tilta uzstādīšanu pār dīķi.  Finansējumu plāno piesaistīt, rakstot projektus biedrības “Alūksnes lauku partnerība” izsludinātajos konkursos.

E.Avotiņš iepazīstināja ar Smiltenes novada pašvaldības un Trapenes pagasta budžetu 2023. gadam, aktualitātēm, investīciju objektiem un iespējām piesaistīt pašvaldības finansējumu dažādu iniciatīvu īstenošanai. Priekšsēdētājs aicināja veidot iedzīvotāju padomes, kas nodrošinātu iedzīvotāju iesaisti pašvaldības darbā. Padome būtu kā instruments, kas palīdzētu nodefinēt mērķus, skaidrot kopienai lēmumus, kas pieņemti. Būtu lēmēji par sava pagasta teritoriju.

Turpinājumā sekoja diskusija par citiem svarīgiem jautājumiem iedzīvotājiem. Kā pirmais jautājums izskanēja par sabiedriskās tualetes neesamību pie autoostas, norādot, ka tā ir, bet slēgta. Tika skaidrots, ka tā nav pašvaldības īpašums, tāpēc pagasta pārvalde to neapsaimnieko. Kā risinājums varētu būt BIO tualetes uzstādīšana. Pārvaldes vadītājs norāda, ka būs jāveic aptauja par tās atrašanās vietu, jo pagasta centrā tai vietu īsti neredz.

Iedzīvotāji aicināja izvērtēt, cik ekonomiska ir bērnu vešana no rīta uz izglītības iestādēm, jo to nodrošina četri autobusi. Pašvaldības vadība norādīja, ka pēc izglītības iestāžu reorganizācijas skolēnu pārvadājumu jautājums ir aktuāls un tiek meklēti risinājumi.   

Sanākušie iedzīvotāji izteica vēlmi darboties skolas kokapstrādes darbnīcā un izmantot tās telpas arī citiem pasākumiem. Tika nolemts, ka ir jāizstrādā pakalpojumu izcenojums, lai varētu pilnvērtīgi un oficiāli darboties skolas telpās. Iedzīvotāji interesējās par iespējām sakārtot hokeja laukuma segumu, sporta zāli, skolas sporta laukumu un rotaļu laukumu, kā arī uzstādīt apgaismojumu pie daudzīvokļu mājas.  Viens no risinājumiem ir pieteikties pašvaldības līdzfinansējumu konkursos.

Diskusijā ar iedzīvotājiem radās priekšlikums veidot mazo uzņēmumu kooperatīvu, kas, piemēram, novada izglītības iestādēm, sociālās aprūpes centriem varētu piedāvāt dārzeņus, lauku labumus no mūsu pašu novada zemniekiem.

Iedzīvotāji jautāja par cīņu ar latvārņiem – kā labāk ierobežot to izplatību, kas nepieciešams un kādas iespējas pašvaldībai palīdzēt. E. Zurģe atgādināja, ka teritorijām, uz kurām aug latvārņi, pienākas nekustamā īpašuma atlaides.

Trapenes pagastā sanāk kultūrā – par to noslēgumā vienojās tikšanās apmeklētāji. Paldies iedzīvotajiem par vērtīgo diskusiju, lai kopā sanāk īstenot visas ieceres!

Šogad pēdējā iedzīvotāju sanāksme notiks 31. oktobrī Virešos. Prezentācijas un atskatus no visām aizvadītajām sanāksmēm var aplūkot ŠEIT.

Madara Tjukša

Smiltenes novada pašvaldības Komunikācijas speciāliste