2024. gada 18. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Turpinās projekta “Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā” īstenošana

Aktīvi norisinās darbi pie projekta Nr.8.1.2.0/17/I/034 “Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā” īstenošanas.  Šobrīd Dakteru ielā 27 mācību korpusā K5 tiek veikti apdares darbi, kā arī notiek pēdējie darbi pie inženierkomunikāciju izbūves. K4 korpusā veikti mūrēšanas darbi, notiek jumta konstrukciju ierīkošana un izolācijas ieklāšana. Ēkai tiek montēti logi un durvis. Iekštelpās tiek veikti apdares darbi, inženierkomunikāciju izbūve, kā arī ap ēku notiek labiekārtošanas darbi.

Projekta mērķis ir uzlabot mācību vidi Smiltenes vidusskolā, veicot ieguldījumus un attīstīt esošo infrastruktūru, lai sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu. Tā ietvaros jau 2018.gadā tika pārbūvēts skolas sporta laukums, savukārt 2020.gada februārī ekspluatācija tika nodota jaunuzceltā Internāta ēka.

Projekta kopējās izmaksas ir 7 425 585.11 EUR, no kurām  Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 1 875 655.00 EUR, Valsts budžeta dotācijas pašvaldībām 770 698.15 EUR.

Projekts tiek realizēts darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2 specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” otrās projektu atlases kārtas ietvaros.

 

 

 

Informāciju sagatavoja

Attīstības un plānošanas nodaļas

projektu vadītāja Ira Punkstiņa