2024. gada 24. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Turpinās projekta “Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā” īstenošana

Projekts “Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā” Nr.8.1.2.0/17/I/034 tiek realizēts darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2 specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” otrās projektu atlases kārtas ietvaros. Projektu paredzēts īstenot līdz 2021.gada 31.augustam.

Šobrīd Dakteru ielā 27 mācību korpusā K5 norisinās starpsienu un grīdu demontāžas darbi, inženierkomunikāciju izbūve, kā arī apdares darbi. K4 korpusam tiek veikta sienu un pārsegumu betonēšana, inženierkomunikāciju izbūve un teritorijas labiekārtošanas darbi.

Projekta mērķis ir uzlabot mācību vidi Smiltenes vidusskolā, veicot ieguldījumus un attīstīt esošo infrastruktūru, lai sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu.

Projekta kopējās izmaksas ir 7 425 585.11 EUR, no kurām  Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 1 875 655.00 EUR, Valsts budžeta dotācijas pašvaldībām 770 698.15 EUR.

 

 

 

Informāciju sagatavoja

Attīstības un plānošanas nodaļas

projektu vadītāja Ira Punkstiņa