2024. gada 24. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Turpinās projekta “Tautas tērpu iegāde deju kolektīvam Rieda” īstenošana

Projekta “Tautas tērpu iegāde deju kolektīvam Rieda” Nr. 17-09-AL12-A019.2203-000002 mērķis ir uzlabot deju kolektīva priekšnesumu vizuālo kvalitāti, popularizēt Latvijas novada tērpu un deju bagātību un izglītot skatītājus. Par tautas tērpu izgatavošanu un piegādi deju kolektīvam “Rieda” tika noslēgts līgums ar Valkas rajona Grundzāles pagasta zemnieku saimniecību “Līgotnes”.

Piegādātājs saskaņā ar tehnisko specifikāciju tērpus piegādās līdz 23.jūlijam.

Projekts guva atbalstu un tiek īstenots vietējās rīcības grupas biedrības “Lauku partnerības Ziemeļgauja” atklātā projektu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Projektu plānots realizēt līdz 2018. gada 14.septembrim.

Projekta kopējās izmaksas ir 5866,08 EUR, no kurām Lauku atbalsta dienests finansē 5279,47 EUR, savukārt pašvaldības līdzfinansējums ir 586,61 EUR.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

Vairāk informācijas par projektu “Tautas tērpu iegāde deju kolektīvam Rieda” šeit.

Informāciju sagatavoja:
Attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītāja
Lita Kalniņa