2024. gada 19. maijs
A- A A+
Viegli lasīt

Uz Lielo talku sanāk Smiltenes novada iedzīvotāji

Sestdien, 2024. gada 27. aprīlī, visā Latvijā norisinājās ikgadējā akcija “Lielā talka”, kurai šogad bija izvēlēts moto “tīri – zaļi – ilgi”. Vides sakopšanas un labiekārtošanas darbu talkas notika arī teju visā Smiltenes novadā – liels paldies ikvienam talciniekam un norišu koordinatoriem!

Rosība Smiltenes novadās sākās nedēļu iepriekš, kad uz pašiniciētu talku pulcējās Smiltenes novada pašvaldības administrācijas pārstāvji (izpilddirektors Andris Lapiņš un Sporta pārvaldes vadītājs Matīss Mežulis) un deputāti (domes priekšsēdētājs Edgars Avotiņš, Gita Mūrniece un Raivis Vizulis). Viņi, spītējot drēgnajiem laika apstākļiem, sakopa teritoriju blakus Smiltenes pilsētas kapiem – tur izzāģēti krūmi, likvidēta nevajadzīga sēta, veikta labiekārtošana. Iekopto zemes gabalu turpmāk varēs izmantot kādam lietderīgam mērķim, piemēram, auto novietošanai kapusvētku vai Svecīšu vakaru laikā.

 

No kreisās – Andris Lapiņš, Edgars Avotiņš, Gita Mūrniece, Raivis Vizulis un Matīss Mežulis.

Sestdien, 20. aprīlī, Bilskas pagasta pārvalde un biedrība “Mēru muižas attīstībai” aicināja sakopt Mēru muižas teritoriju, kam atsaucās ap 50 novadnieku. Tika vāktas pērnās lapas, veikta košumkrūmu apgriešana, pārstādīšana, kā arī apstādījumu papildināšana ar jauniem stādiem. Pateicoties kravu pārvadājumu firmai SIA “Silver TRANS”, SIA “ERBO” un Jogitas Lucānei, Anda Valtera un Zigmunda Treisnera zemnieku saimniecību tehniskiem palīglīdzekļiem, parks atbrīvots no celmiem, atvesta nepieciešamā melnzeme labiekārtošanas darbiem u.c. Darbi Bilskas pagastā turpinājās arī 27. aprīlī, kad pulcējoties kopumā teju 70 ļaudīm, turpināti pērn iesāktie labiekārtošanas darbi pie Bilskas ezera un aktīvas atpūtas parkā.

Arī Variņu pagasta iedzīvotāji uz talku pulcējās jau 20. aprīlī. Vairāk nekā 20 cilvēku lielais pulks uzposa pagasta sirdi – centru.

Variņu pagasta ļaudis sakopj pagasta centru.

Lai izraudzītu kopējās talkošanas vietu Smiltenes pilsētā, pašvaldības Saimnieciskā nodaļa veica iedzīvotāju aptauju. Kā vienu no objektiem iedzīvotāji norādīja Cērtenes pilskalnu, kur aizvadītās sezonas biezā sniega sega un brāzmainais vējš nolauzuši lielu daudzumu koku un to zaru. To savākšanu piektdienas, 26. aprīļa, pēcpusdienā uzsāka Smiltenes novada pašvaldības Centrālās administrācijas darbinieki, bet Lielās talkas dienā turpināt bija aicināts ikviens novadnieks. Divu dienu garumā pilskalnā rosījās teju 30 talcinieku, no kuriem lielākā daļa bija pašvaldības darbinieki.

Pēc labi paveikta darba Smiltenes talkas dalībnieki atpūšas Cērtenes pilskalna pļaviņā.

Otra talkošanas vieta Smiltenē bija pilsētas kapi. Sakām lielu paldies Zemessardzes 22. kaujas nodrošinājuma bataljona pārstāvjiem par Brīvības cīņās kritušo kareivju piemiņas vietas uzpošanu – tur likvidēts sūnu apaugums, notīrītas piemiņas plāksnes u. c. Tāpat sakām paldies Smiltenes vidusskolas klašu kolektīviem, kas gandrīz 2 nedēļu garumā saposa vairākas vietas pilsētā – Lazdukalnu, Jāņukalnu un citas.

Smiltenes vidusskolas skolēni sakopj Jāņukalnu.

27. aprīlī, Vislatvijas Lielajā talkas dienā, Gaujienieši apņēmās uzpost Zvārtavas ezera apkārtni, Gaujienas dabas taku, Baznīckalnu, kā arī kapu teritoriju. Kopā sanākot vairāk nekā 70 talciniekiem, tas paveikts godam. Pagasta pārvaldes vadītāja Inguna Avota par aizvadīto talku teic: “No robežas līdz robežai – Gaujienā… Baznīckalnā, mācītājmājā pie Gaujas un “Anniņās”, Zvārtavas pilī un Gaujienas kapos! Gaujienieši un Vidzemes Augstskolas studenti, viesi pat no Indijas un Gruzijas”.

 Talciniekus priecēja ne tikai saulainais un siltais laiks, bet arī Gaujienas gleznainās ainavas.

Raunas pagasta iedzīvotāji bija aicināti uzpost vēsturiskās kapvietas Raunas kapsētā. Katra atdusas vieta, kur klāt ķērušies 20 talkotāji, ne tikai uzposta, bet rokām apmīļota. Unikāli – uziets līdz šim nezināms tēlnieka Gustava Šķiltera piemineklis. G. Šķilters (1874-1954) uzskatāms par vienu no nacionālās latviešu tēlniecības skolas veidotājiem un vienu no pirmajiem latviešu profesionālajiem tēlniekiem.

Izcilā tēlnieka G. Šķiltera dzīvesgājums un radošā darbība saistīta arī ar Raunu.

Viens no garākajiem darāmo darbu sarakstiem šī gada Lielajā talka bija Trapenes pagastā – estrādes, Absolventu birztalas, Somu kapu, “Krustceļu”, “Baložu” piemiņas vietas, teritorijas ap Upurliepu un Tinābeli sakopšana, kā arī rudzupuķu sēšana pie bijušās gāzes būdas. Sakopt savu dzīvesvietu bija ieradušies vairāk nekā 60 trapeniešu, tostarp sociālās aprūpes centra “Trapene” ļaudis, apliecinot, ka ikviens var – vajag tikai gribēt. Pēc labi padarīta darba pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Šepters sanākušos cienāja ar pašgatavotu plovu.

Trapenē aizvadīta viena no ražīgākajām talkām gan paveikto darbu, gan dalībnieku skaita ziņā.

Vairāki drustēnieši tikās pagasta centrā, lai uzpostu skolas teritoriju, Draudzesskolas ezera malu un veiktu citus sakopšanas darbus. Kupli apmeklēta – ap 30 cilvēku – bija mednieku kolektīva iniciētā talka, kuras ietvaros tika tīrītas pagasta ceļmalas. Savukārt launkalniešu Lielās talkas plāni nedaudz mainījās laika apstākļu dēļ. Bet galvenais taču ir darīt! Uposta dabas taka “Veļu kalni”, kas atrodas pavisam netālu no centra. Varbūt ir vērts doties to aplūkot?

Launkalnieši uzpoš dabas taku “Veļu kalni”, kur pašiem atpūsties un ciemiņus aicināt.

Viens no talkošanas veidiem Vislatvijas Lielajā talkā jau ilgāku laiku ir solo talkas. Uz individuālu rosīšanos, sakopjot savu pagastu, aicināja Brantu, Grundzāles, Palsmanes un Blomes pagasta ļaudis. Grundzāliešus īpaši aicināja sakopt savai dzīvesvietai piegulošās publiskās teritorijas – ceļmalas, mežmalas, upmalas, pieturvietas -, kā arī savu tuvinieku atdusas vietas Palsmanes, Gaujienas un Aumeisteru kapsētās. Savukārt Virešu pagasta ļaudis bija aicināti apvienot patīkamo ar lietderīgo – doties dabā, ņemot līdzi talkas maisus un pastaigas laikā savākt mežos, pļavās, upes malās izmestos/izskalotos atkritumus.

Šī gada Lielās talkas un Sakoptības mēneša aktivitātes apliecina, ka vissvarīgākais ir darīt – neatkarīgi no izvēlētā laika, vietas un veida iesaistīties kopēja labuma radīšanā. Tā, piemēram, Apes pilsētā un pagastā talkoja visu aprīli. Gan lieli, gan mazi apenieši, dažādu profesiju un arodu pārstāvji pēc savas iniciatīvas saposa savu dzīvesvietu, lai pašiem un viesiem ir prieks. Savukārt Smiltenes novada bibliotēkas darbinieces čakli pastrādājušas, sakopjot aroda brāļa, pirmā bibliotēkas vadītāja Artūra Vidiņa atdusas vietu. Arī pedagogu kolektīvi saposa aizsaulē aizgājušo kolēģu nekoptās atdusas vietas.

Lieli un mazi apenieši apvienojas, lai kopīgi radītu zaļāku, tīrāku un ilgtspējīgāku vidi sev apkārt.

No sirds pateicamies ikvienam novadniekam, kas iesaistījās Lielās talkas aktivitātēs, kā arī sakoptības mēneša laikā saposa savu dzīvesvietu! Paldies ikkatram, kas ikdienā rūpējas par ne tikai par savu sētu, bet par visa novada, visas Latvijas, sakoptību un ilgtspēju!

Paldies sakoptības aktivitāšu koordinatoriem Smiltenes novadā – mūsu Saimnieciskās darbības nodaļas speciālistiem, īpaši, teritorijas apsaimniekošanas speciālistei Unai Raiskumai! Paldies Lielās talkas koordinatoriem pagastos – Lindai Karlsonei, Lienei Gūtmanei, Jānim Sīmanim, Ingunai Avotai, Aldai Zvejniecei, Tignai Podniecei, Lindai Zūdiņai, Lienei Ābolklanei,  Jānim Šepteram, Gaidim Bogdanovam un Uldim Birkenšteinam!

Kopā mums sanāk!

 

Madara Mūrniece-Krūmiņa

Smiltenes novada pašvaldības Komunikācijas un mārketinga speciāliste