2023. gada 22. sept.
A- A A+
Viegli lasīt

Variņu pagasta iedzīvotāji izrāda interesi iesaistīties pagasta attīstībā

Smiltenes novada pašvaldība kopš 2023. gada aprīļa beigām divas reizes mēnesī organizē tikšanās ar iedzīvotājiem visa novada pagastos. Otrdien, 25. jūlijā, aizvadīta šī mēneša noslēdzošā sanāksme Variņu pagastā.

Variņu pagasta tautas nama zālē uz tikšanos ar pašvaldības pārstāvjiem pulcējās pašlaik lielākais iedzīvotāju skaits. Pašvaldību pārstāvēja domes priekšsēdētājs Edgars Avotiņš, izpilddirektora vietniece teritorijas pārvaldības un sadarbības jautājumos Evija Zurģe un domes deputāti – Inga Ērgle un Dainis Aļeksējevs.

Sanāksmi uzsāka pašvaldības domes priekšsēdētājs Edgars Avotiņš, kurš ziņoja par 2023. gadā plānoto novada budžetu. Pašvaldības izpilddirektora vietniece teritorijas pārvaldības un sadarbības jautājumos Evija Zurģe papildināja stāstījumu, informējot par šā gada budžetā iekļautajiem projektiem Variņos, kā arī par plānoto iespēju veidot iedzīvotāju padomes, lai nodrošinātu pagasta iedzīvotāju interešu pārstāvniecību.

Turpinājumā sekoja diskusija, kurā pašvaldības pārstāvji uzklausīja iedzīvotāju ierosinājumus Variņu pagasta izaugsmei. Iedzīvotāji pauda neapmierinātību par ceļu stāvokli Variņu pagastā, taču jāatzīst, ka autoceļu posmi, kurus iedzīvotāji izcēla ir  VSIA „Latvijas Valsts ceļi” pārziņā,  kas apgrūtina iespējas situāciju risināt. Iedzīvotāji raizējās par ceļu slikto stāvokli, atsevišķos posmos ceļi ļoti put un traucē privātmājām, bet ziemā netiek pietiekoši bieži tīrīti. Diskusijas laikā tika izvirzīti priekšlikumi situācijas uzlabošanai, iedzīvotājiem par sūdzībām valsts ceļu uzturēšanas jautājumos informēt arī pašvaldību, tad pašvaldība no savas puses var iesaistīties komunikācijā, norādīt VSIA “Latvijas Valsts ceļi” uz veicamajiem uzlabojumiem.

Diskusija turpinājās ar ierosinājumu veikt uzlabojumus pašvaldības informācijas kanālos – īpaši tīmekļvietnē, kā arī pagasta iedzīvotāji atzīmēja, ka pašvaldības informatīvajā izdevumā biežāk gribētu redzēt ziņas par Variņu aktualitātēm. Tika norādīti trūkumi pagasta teritorijas uzturēšanā – iedzīvotājus neapmierina ciemā esošā autoostas būve, izskanēja lūgums vairāk sekot līdzi privāto īpašumu sakopšanai no pašvaldības puses, uzraudzīt tos. Jautājumi tika uzdoti par novada kopējo attīstību un plānotiem projektiem Variņos, iedzīvotāji vēlējās uzzināt, vai paredzēta dzīvojamā fonda paplašināšana pagastā.

Interese tika izrādīta par iespējām iesaistīties iedzīvotāju padomēs, kā arī iesniegt savas iniciatīvas līdzdalības budžeta projektu konkursā. Aktualizēts tika jautājums par Variņu pamatskolas nākotni, no pašvaldības pārstāvjiem saņemot ierosinājumus aktīvākai jaunu skolēnu piesaistei. Kopīgi tika modelēti scenāriji saistošu mācību piedāvājumu veidošanai.

Noslēgumā E. Avotiņš lūdza norādīt trīs Variņu iedzīvotāju ieteikumus pašvaldības darba uzlabošanai. Iedzīvotāji vēlējās, lai tiktu uzlabots ceļu stāvoklis pagastā, tāpat tika lūgta pašvaldības tīmekļvietnes pilnveidošana, kā arī izskanēja ierosinājums vairāk iesaistīt Variņu pagastu novada dzīvē. Kā pozitīvo aspektu pašvaldībā iedzīvotāji atzīmēja atbalstu skolēnu ēdināšanai un daudzbērnu ģimenēm.

Izskanēja idejas investīciju projektiem, kurus īstenot pagastā. Starp tiem – iecere par autoceļu dubultas virsmas apstrādi pagasta teritorijā un kopumā ceļu seguma atjaunošana, trotuāru nolīdzināšana visā ciema teritorijā, izskanēja iecere arī par skeitparka izveidi jauniešiem un autoostas laukuma sakārtošanu.

Nākamās tikšanās ar iedzīvotājiem atsāksies 2023. gada septembrī. Plašāka informācija tiks publicēta Smiltenes novada pašvaldības komunikācijas kanālos.

Ar Variņu pagasta prezentāciju, tikšanās atskatu un pārējo sanāksmju atskatiem var iepazīties pašvaldības tīmekļvietnes sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”/“Tikšanās ar iedzīvotājiem”.

Beāte Putniņa

Smiltenes novada pašvaldības

Sabiedrisko attiecību un komunikācijas speciāliste