2024. gada 22. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Vidzemē pēdējos gados stiprināta izpratne par eko-inovāciju nozīmību

Noslēdzoties projektam “Atbalsts eko-inovāciju virzībai starptautiskajos tirgos (SUPER)”, apkopots paveiktais laika posmā no 2019. gada aprīļa līdz 2021. gada martam. Divu gadu periodā projekta komanda, sekojot iepriekš projektā izstrādātajam rīcības plānam, īstenoja iecerētās aktivitātes mērķa sasniegšanai – uzlabot inovāciju atbalsta politikas instrumentus videi draudzīgas uzņēmējdarbības attīstībai.

Rīcības plāns paredzēja aktīvu darbu, lai uzlabotu eko-inovāciju atbalsta sistēmu Latvijā, tostarp pilnveidojot programmu un politikas instrumentus, uzlabojot sadarbību dažādu iesaistīto pušu vidū, kā arī izstrādājot rekomendācijas atbalsta sistēmas stiprināšanai. Tāpat rīcības plāns paredzēja popularizēt veiksmīgus piemērus eko-inovāciju ieviešanai reģionā.

Divu gadu laikā organizēti informatīvi pasākumi un sniegtas konsultācijas, stiprinot izpratni  par eko-inovācijas potenciālu un vienlaikus vēršot uzņēmēju uzmanību tam, kā izmantot jau pieejamo atbalstu tieši eko-inovāciju ieviešanai uzņēmumos.

Vidzemes uzņēmējdarbības centra vadītāja, projekta SUPER vadītāja Laima Engere-Levina secina:

” Projekts noteikti ir devis plašas zināšanas un veicinājis diskusiju par zaļo inovāciju tālāku virzību arī Vidzemes plānošanas reģiona attīstības dokumentos. Priecājamies, ka arvien vairāk reģiona uzņēmēji saskata ilgtermiņa attīstības potenciālu šajā virzienā, jo tēmas popularitāte un uzņēmēju zināšanas un izpratne par eko-inovāciju nozīmību ir augusi.

Rīcības plāna mērķis bija uzlabot uzņēmējdarbības un inovāciju atbalsta instrumentus gan Latvijas, gan Vidzemes plānošanas reģiona līmenī, kā arī attīstīt Latvijas inovāciju ekosistēmu, lai veicinātu eko-inovatīvu mazo un vidējo uzņēmumu attīstību un internacionalizāciju. Mērķa sasniegšanu raksturo uzņēmumu skaits, kuri ar valsts vai/un reģiona atbalstu attīstījuši videi draudzīgas inovācijas. Rīcības plānā iekļautās rīcības un aktivitātes bijušas projekta SUPER partneru un darba grupas pārstāvju savstarpējās pieredzes apmaiņas un projektā veiktā pašizvērtējuma rezultāts.

Projekts “SUPER” Vidzemes plānošanas reģionā tika īstenots ar starpreģionu sadarbības programmas Interreg Europe 2014-2020 atbalstu no 2016. gada 1. aprīļa līdz 2021. gada 31. martam. Projekta mērķis – attīstīt videi draudzīgas uzņēmējdarbības un inovāciju atbalsta sistēmas partneru reģionos.

Jautājumiem: Laima Engere-Levina, projekta SUPER vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā, [email protected]

Informāciju sagatavojusi: Anita Āboliņa, sabiedrisko attiecību vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā, [email protected]