2024. gada 18. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Izskanējis koncerts- Vieta, kur skan dziesma

6.jūlijā Grundzālē izskanēja Smiltenes novada desmitgadei veltīts koncerts “Vieta, kur skan dziesma!”.

Svētku ieskaņā pēcpusdienā septiņas aktīvas seniores no Smiltenes Grundzāles pagasta pārvaldes vadītājas Aldas Zvejnieces pavadībā apceļoja daļu Grundzāles pagasta, izmantojot iespēju aplūkot pagasta skaistākās ainavas, sakopto vidi un paciemoties viensētas “Grāvkalni” miera ostā. Tur ceļotājas varēja apskatīt un iegādāties grundzālietes Vaidas Namnieces oriģinālos darbus, kas viņas rokām veidoti pašas izlolotajā “Mālotavā”. Par Vaidas sirdslietu un hobiju vienlaikus ir iespēja lasīt arī laikraksta “Ziemeļlatvija” š.g. 13.jūlija numurā.

19.00 kultūras nama zālē pulcējās ļaudis, lai baudītu Smiltenes novada desmitgadei veltītu koncertu, kurā piedalījās novada vokālisti. Koncertam atvēlētais laiks aizskrēja nemanot, – katrs priekšnesums bija rūpīgi pārdomāts, liekot publikai gan dziedāt, gan dzīvot līdzi tiem laikiem, kad Latviju pāršalca šovu ēras celmlauzis “Dziesma manai paaudzei”, gan ļaujot kavēties sentimentā, baudot “Čikāgas piecīšu” dziesmu skanējumu tagadējās jaunās paaudzes izpildījumā. Prieks bija dzirdēt arī vairākas oriģināldziesmas. Tas apliecina vien to, ka Smiltenes novadā ir daudz talantīgu ļaužu, kas prot radīt un pasauli uzrunāt visskaistākajā valodā – dziesmā.

Pasākumā valdīja atsaucības, labestības un humora pilna gaisotne, ko radīja dziedātāji un koncerta vadītājas ciešā saiknē ar publiku. Koncertā piedalījās: Iveta Ose, Signe Baltere, Launkalnes sieviešu vokālais ansamblis “Anemones”, Inga Deigele , Jānis Krūmiņš (grupa “Ceļojums”), Dzintars un Kristīne Ziediņi, Dzintars Strazdiņš, Kārlis Sīmanis, Īstais vīrs Jānis Krūmiņš, Grundzāles radošā apvienība “Vienkārši prieks”.

Koncertu vadīja un dziesmas dziedāja arī Dace Purvlīce un Inga Lazdiņa.

23.00 Palsas upes tumsas ietvarā bija vērojamas drosmīgas rotaļas ar uguns elementiem šovā “Divu stihiju spēle”. Īpašas mūzikas pavadījumā šova dalībnieku pāris priecēja skatītājus ar dzirksteļu un ugunsmēļu košo deju ūdens atspulgā.

Paldies skatītājiem, kas bija atnākuši dalīties savā priekā Smiltenes novada desmitgades svētkos!

Grundzāles kultūras nama vadītāja Inga Lazdiņa