2023. gada 2. dec.
A- A A+
Viegli lasīt

Virešu pagasta iedzīvotājus satrauc valsts autoceļu stāvoklis

Otrdien, 2023. gada 31. oktobrī, norisinājās Smiltenes novada pašvaldības vadības pārstāvju tikšanās ar iedzīvotājiem Virešu pagastā, diskutējot par vietējai kopienai nozīmīgiem jautājumiem.

Uz tikšanos bija ieradies Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Edgars Avotiņš, priekšsēdētāja vietniece kultūras un sociālajos jautājumos Astrīda Harju,  izpilddirektora vietniece teritorijas pārvaldības un sadarbības jautājumos Evija Zurģe, Virešu pagasta pārvaldes vadītāja Līga Ozoliņa  un domes deputātes – Inga Ērgle un Iluta Apine.

Virešu  pagasta pārvaldes vadītāja Līga Ozoliņa sanākušos iedzīvotājus informēja par jaunākajām aktualitātēm Virešu pagastā. Kā viena no lielākajām pārmaiņām ir Virešu pagasta pārvaldes, bibliotēkas, feldšerpunkta pārcelšanās uz bijušās Sikšņu skolas telpām Vidagā. Ar laiku visi pakalpojumi iedzīvotājiem būtu pieejami vienuviet. Lai atnākot uz feldšerpunktu, iedzīvotājs var samaksāt rēķinus, saņemt sev vajadzīgos pakalpojumus un doties uz bibliotēku pēc kādas jaunākās grāmatas. Ir jau jūtams, ka pārceļot pagasta pārvaldi uz Vidagas ciemu, ir bijis pareizs lēmums. L. Ozoliņa izteica priekšlikumu, ka bijušās pagasta pārvaldes telpas Virešos varētu nodot nomā mazajiem uzņēmējiem, kas piepildītu tukšās telpas,  radoši darbojoties, un dotu ieguldījumu novadam kopumā. Ir jau izrādīta interese. Pārvaldes vadītāja atzinīgi novērtē savu komandu, ar ko ikdienā strādā, jo pašu spēkiem dara lielus darbus, nepiesaistot dārgus pakalpojumus un aicināja iedzīvotājus uz sadarbību.

Turpinājumā E. Avotiņš iepazīstināja ar Smiltenes novada pašvaldības un Virešu pagasta budžetu, lielākajiem investīciju objektiem un iespējām piesaistīt pašvaldības finansējumu dažādu iniciatīvu īstenošanai. Sekoja diskusija par iedzīvotājiem svarīgiem jautājumiem. Vislielākā sāpe ir par valsts autoceļiem pagasta teritorijā. Tie ir neizbraucami un kritiskā stāvoklī. Pašvaldība ir informēta par šādiem ceļiem, ir sarunas ar autoceļu uzturētājiem, bet risinājumu nav – valstī kopumā trūkst līdzekļu ceļu sakārtošanai. Sanākušie iedzīvotāji atzinīgi vērtēja pašvaldības ceļus, tie ir labā stāvoklī.

Iedzīvotājus satrauc grausti, nekoptas un bīstamas teritorijas, mājas. Šī problēma ir ļoti aktuāla visā novadā. Ar šo strādā Būvvalde, mēģinot rast risinājumu, lai vide novadā tiktu sakārtota. Jautāja par iespēju barikāžu dalībniekiem samazināt nekustamo īpašuma nodokli. Diskusijā vienojās, lai piešķirtu atlaides, ir nepieciešams kāds oficiāls dokuments vai apliecība. Ne visi barikāžu dalībnieki ir ieguvuši šādas apliecības, līdz ar to veidojas nevienlīdzība, piešķirot atlaides. Mūsu teritorijā barikāžu dalībnieku saraksts nav pilnīgs.

Vidagas ciems ir vienīgais ciems novadā, kur nav izbūvētas centralizētās kanalizācijas sistēmas, lai iedzīvotāji varētu pieslēgt savus mājokļus. Diemžēl, tuvākajā laikā pašvaldība neplāno šādu izbūvi. Kā risinājums tika minēts bioloģiskās kanalizāciju sistēmas ieviešana. Virešu pagastā izteikti trūkst jauniešu, aktīvākie ir pensionāri. Pašvaldības pārstāvjiem iedzīvotāji aicināja rast risinājumu, lai Virešos (gar A2 šoseju) atjaunotu ielu apgaismojumu, lai var nokļūt no pieturas līdz Saieta namam.

Atzinīgi vērtēja pagasta pārvaldes vadītājas Līgas Ozoliņas darbu, kultūras notikumus Virešu pagastā, kas notiek augstā līmenī un tie Saieta namā ir ļoti labi apmeklēti. Labprāt lasa pašvaldības bezmaksas informatīvo izdevumu “Smiltenes Novada Pašvaldības Vēstis”. Noslēgumā iedzīvotāji ieteica izbūvēt veloceliņu no Smiltenes līdz Apei.

Šī bija noslēdzošā iedzīvotāju sapulce. Drīz jau būs jauns budžets un jauni izaicinājumi.

Prezentācijas un atskatus no visām aizvadītajām sanāksmēm var aplūkot ŠEIT.

Paldies iedzīvotajiem par diskusiju! Lai kopā sanāk!

Madara Tjukša
Smiltenes novada pašvaldības Komunikācijas speciāliste