2024. gada 14. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Zivju fonds piešķir finansējumu zinātniskam pētījumam par Vaidavas upi

Zivju fonda padome 2023. gada 27. aprīļa neklātienes sēdē pieņēma lēmumu apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības iesniegto projektu “Vaidavas upes un tās taimiņa, strauta foreles populācijas izpēte”. Projekta mērķis ir veikt Vaidavas upes un tās taimiņa, strauta foreles populācijas izpēti aptuveni 15 km garā posmā no valsts robežas līdz Grūbes HES aizsprostam, lai izstrādātu ieteikumus taimiņa, strauta foreles atražošanās sekmju un populācijas stāvokļa uzlabošanai Vaidavas upē. Projektu paredzēts īstenot sadarbojoties ar biedrību “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība”.

Viens no nozīmīgākajiem priekšnosacījumiem tādas vērtīgas sugas kā taimiņš, strauta forele apsaimniekošanas plānošanā ir pietiekamas zināšanas par šīs sugas populācijas stāvokli un tā faktoriem, kas to nosaka. Savukārt viens no nozīmīgākajiem faktoriem, kas nosaka populācijas stāvokli, ir dabiskās atražošanās potenciāls un tā izmantošana. Pašlaik Vaidavas lejteces zivju resursus un tās taimiņa, strauta foreles populācijas stāvokļa apsaimniekošanu apgrūtina informācijas trūkums par šīs sugas stāvokli un to noteicošajiem faktoriem šajā upes posmā.

Projekta ietvaros, sadarbībā ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu BIOR, ir paredzēts veikt Vaidavas lejteces izpēti, kurā Vaidavas lejteces posmā no robežas līdz Grūbes HES aizsprostam tiks novērtēta upes piemērotība taimiņa, strauta foreles nārstam, šīs sugas populācijas stāvoklis, kā arī tā uzlabošanas iespējas. Projekta rezultāti iespēju robežās tiks izmantoti turpmākajā Vaidavas lejteces apsaimniekošanas plānošanā un īstenošanā.

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 11 703,46 EUR. Zivju fonda finansējums ir 10 000,00 EUR  un biedrības “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība” līdzfinansējums ir 1 703,46 EUR. Projektu plānots īstenot līdz 2023.gada 31.oktobrim.

Par citiem ar Zivju fonda atbalstu realizētajiem projektiem var izlasīt Smiltenes novada mājas lapā www.smiltenesnovads.lv, sadaļā Projekti.

Informāciju sagatavoja:

Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja

Ira Punkstiņa