2023. gada 30. nov.
A- A A+
Viegli lasīt

Smiltenes novada pašvaldības aktuālās izsoles

Smiltenes novada pašvaldība rīko izsoles elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv:

Pārdod nekustamo īpašumu – “Cīrulīši”, Virešu pagasts, Smiltenes novads, kadastra numurs 3690 004 0140, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3690 004 0140, platība 0,8158 ha un uz tām esošajām ēkām ar kadastra apzīmējumu 3690 004 0140 001 (administratīvā ēka) un 3690 004 0140 002 (saimniecības ēka).

Izsole, ar augšupejošu soli, sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv  2023.gada 17.janvārī plkst.13:00 un noslēdzas 2023.gada 16.februārī plkst.13:00.

Izsoles sākumcena 27 250,00 EUR (divdesmit septiņi tūkstoši divi simti piecdesmit eiro un 00 centi). Izsoles solis – 100,00 EUR (simts eiro un 00 centi).

Reģistrācija izsolei no 2023.gada 17.janvāra plkst.13:00 līdz 2023.gada 6.februārim plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv


Pārdod kustamo mantu – automašīnu PEUGEOT PARTNER ar reģistrācijas numuru GO 2135.

Izsole, ar augšupejošu soli, sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv  2023.gada 23.janvārī plkst.13:00 un noslēdzas 2023.gada 13.februārī plkst.13:00.

Izsoles sākumcena – 500,00 EUR (pieci simti eiro un 00 centi). Izsoles solis – 50,00 EUR (piecdesmit eiro un 00 centi).

Reģistrācija izsolei no 2023.gada 17.janvāra plkst.13:00 līdz 2023.gada 6.februārim plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

https://izsoles.ta.gov.lv/izsole/002df2f1-da74-4964-b199-0a965e56f322


Pārdod kustamo mantu – automašīnu VW CRAFTER ar reģistrācijas numuru HP 5255 (automašīna pēc ceļu satiksmes negadījuma).

Izsole, ar augšupejošu soli, sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv  2023.gada 23.janvārī plkst.13:00 un noslēdzas 2023.gada 13.februārī plkst.13:00.

Izsoles sākumcena – 3000,00 EUR (trīs tūkstoši eiro un 00 centi). Izsoles solis – 50,00 EUR (piecdesmit eiro un 00 centi).

Reģistrācija izsolei no 2023.gada 17.janvāra plkst.13:00 līdz 2023.gada 6.februārim plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

https://izsoles.ta.gov.lv/izsole/002df2f5-d28d-4aca-a20f-ea484f7eddf5 


 

Vairāk informācijas skatīt www.smiltenesnovads.lv mājas lapas sadaļā “Izsoles” un https://izsoles.ta.gov.lv.

 

Informāciju sagatavoja:

Nekustamo īpašumu nodaļa