2023. gada 9. dec.
A- A A+
Viegli lasīt

Apstiprināts projekts energoefektivitātes pasākumu īstenošanai Palsmanes pamatskolas internāta ēkai

Šā gada 20.maijā parakstīta vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr. 4.2.2.0/20/I/013 “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Smiltenes novada Palsmanes pamatskolas internāta ēkā” īstenošanu.

Projekta mērķis ir veikt energoefektivitātes pasākumus Smiltenes novada Palsmanes pamatskolas internāta ēkā, tādējādi samazinot primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldību izdevumu samazināšanos. Projekta īstenošanas rezultātā tiks samazināts primārās enerģijas patēriņš un attiecīgie pašvaldības maksājumi par enerģijas patēriņu, samazinātas siltumnīcefekta gāzu emisijas, kā arī uzlaboti ēkā nodarbināto cilvēku darba apstākļi un uzlaboti skolēnu mācību apstākļi.

Projekta ietvaros, atbilstoši veiktajam energosertifikātam, ir plānots veikt energoefektivitātes pasākumus internāta ēkā –  ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju siltināšanu, logu un durvju nomaiņu, jumta maiņu un izbūvēt ēkā jaunus iekšējos inženiertīklus. Projektā paredzēts uzstādīt saules kolektorus siltā ūdens un apkures sistēmas nodrošināšanai ēkā, saules paneļus pašpatēriņa elektroenerģijas ražošanai. Veicot ēkas energoefektivitātes pasākums tiks veikta ēkas iekštelpu plānojuma maiņa, lai nodrošinātu nepieciešamās telpas mācību procesam un ierīkotu atbilstošas telpas skolas internātam.

Projekta realizācija kļuva iespējama piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” ietvaros.

Projekta kopējās plānotās  izmaksas ir 1 367 415,92 EUR, no tām ERAF finansējums 251 000,00 EUR, valsts budžeta dotācija 11 073,53 EUR. Projekta īstenošana plānota 18 mēnešu laikā no projekta apstiprināšanas.

 

Zelma Mičule,

Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja