2024. gada 23. maijs
A- A A+
Viegli lasīt

Bibliotēku nedēļa Smiltenes novadā

Pēc Latvijas Bibliotekāru biedrības ierosinājuma, kopš 1997.gada ik gadu aprīlī tiek rīkota Latvijas Bibliotēku nedēļa. Šogad Bibliotēku nedēļa notiek no 22. līdz 28. aprīlim, un tās vadmotīvs šogad ir “Bibliotēkas un lasīšana”.
Bibliotēkām ir būtiska loma kopienas izglītībā, lasītprasmes un lasītprieka veicināšanā. Tās nodrošina sabiedrības piekļuvi dažādiem informācijas resursiem un veicina kopienas informētību un kultūras attīstību. Lasīšanas veicināšana jau izsenis ir viens no būtiskākajiem bibliotēku uzdevumiem.
Smiltenes novada bibliotēkas aktīvi piedalīsies Bibliotēku nedēļā, piedāvājot daudzveidīgu pasākumu programmu, lai iepriecinātu apmeklētājus, izklaidētu, izglītotu un veicinātu lasīšanu.

Bibliotēku nedēļas pasākumu piedāvājums Smiltenes novadā:

Apes bibliotēkā:
22. – 23.04. Akcija “Nezināmā grāmata”
22. – 26.04. Plaukta izstāde “Grāmatas visām paaudzēm”
25.04. plkst.16.00 Literāri muzikāla tikšanās ar Dzintaru Tilaku un Āri Ziemeli “Cauri gadiem ar dziesmām un grāmatām”

Apes bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā
22. – 26.04. Spēle “Iesaku Tev izlasīt!”
25.04. plkst 11.00 Tikšanās ar bērnu grāmatu autori Agnesi Vanagu

Bilskas bibliotēkā
22. – 24.04. “Sagaidām pavasari” izzinošas nodarbības un radošās darbnīcas ar Bilskas PII
24. – 30.04. PII audzēkņu radīto darbu izstāde “Pavasaris logā”

Blomes bibliotēkā
24. – 25.04. Kaligrāfijas nodarbības bērniem

Drustu bibliotēkā
22.04. – 31.05. Vietējo dzejnieku Dzejas galerija

Gaujienas bibliotēkā
22. – 26.04. Pasākums “Literārā kafejnīca” bērniem un jauniešiem sadarbībā ar Jauniešu centru
22. – 26.04. Akcija “Es iesaku izlasīt!”

Grundzāles bibliotēkā
23.04. plkst. 13.00 Pasākums ikvienam interesentam “Gadsimta stāsti”. Tikšanās ar Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Etnogrāfijas nodaļas vadītāju Sanitu Zvidru

Launkalnes bibliotēkā
25.04. plkst.11.00 Tikšanās ar Līgatnes dabas taku zvērkopi Velgu Vītolu

Lobērģu bibliotēkā
22. – 26.04. Jauno grāmatu dienas

Palsmanes bibliotēkā
01. – 26.04. Izstāde “Pavasara uznāciens tērpos. Deju un koru kolektīvi Palsmanē jau no 1931. gada”
No 22.04. Stādu bibliotēka
26.04. plkst. 13.00 Tikšanās ar grāmatu blogeri Ievu Strazdiņu nodarbībā par lasītprieka veicināšanu

Raunas bibliotēkā
22. – 27.04. Radošā mandalu krāsošana bērniem un pieaugušajiem
22. – 27.04. Orientēšanās spēle bibliotēkā “Grāmatu Caps!”
27.04. plkst. 10.00 Pasaku rīts bērniem

Smiltenes bibliotēkā
22. 04. Informatīva tikšanās ar daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra “Īve” iemītniekiem
25.04. Bibliotekāru talka pirmā bibliotēkas vadītāja A.Vildiņa kapa vietas sakopšanai

Smiltenes bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā
15. – 30.04. Aktivitāte ģimenēm “Krāsu spēles dabā un literatūrā”
24.04. no plkst.14.00 Skrubīšu veidošanas radošā darbnīca
26.04. plkst. 11.30 Tikšanās ar grāmatu blogeri Ievu Strazdiņu nodarbībā par lasītprieka veicināšanu

Trapenes bibliotēkā
22. – 26.04. Fotoizstāde “Kas notiek bibliotēkā”
24.04. Pārsteiguma diena vietā, kur dzīvo grāmatas
26.04. Grāmatu klubs. Diskusija par grāmatu “Viss štokos, muterīt!”. Bērnības gadu piedzīvojumi

Variņu bibliotēkā
22. – 26.04. Zīmēšanas konkurss “Piktulis”
25.04. plkst. 14.00 Lasītāju klubiņa tikšanās

Sekojiet līdzi informācijai par pasākumiem mājaslapā www.smiltenesnovads.lv un Smiltenes novada bibliotēkas sociālajos tīklos!
Lai mums kopā sanāk aizraujoša nedēļa!

Informāciju sagatavoja:
Sanita Lārmane,
Smiltenes bibliotēkas vecākā bibliotekāre