2024. gada 1. marts
A- A A+
Viegli lasīt

Biedrība “Cerību spārni” izsludina vairākas vakances

Biedrība “Cerību spārni”( reģistrācijas Nr.: 40008078885; Juridiskā adrese: Institūta iela 5A, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150) izsludina vakances Smiltenes novadā, Smiltenē, Dakteru ielā 14.

SOCIĀLO PAKALPOJUMU vadītājs (1) – (pamatdarbība – struktūrvienības vadītājs, pilngadīgo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā), kods 1343 03

Prasības:

 • augstākā izglītība (vēlams sociālajā darbā);
 • labas darba organizācijas un vadības prasmes, spēja strādāt komandā;
 • prasme strādāt psiholoģiski sarežģītās situācijās;
 • B kategorijas auto vadītāja apliecība.

Galvenie amata pienākumi:

 • vadīt, organizēt un pārraudzīt grupu mājas, dienas aprūpes centru, specializēto darbnīcu, bērnu sociālās rehabilitācijas un “Atelpas brīža’ pakalpojumu darbu;
 • koordinēt un uzraudzīt pakalpojumu sniegšanā iesaistītā personāla darbu;
 • izstrādāt pakalpojumu gada darba plānu, organizēt un nodrošināt tā izpildi;
 • sagatavot ikmēneša pārskatus un atskaites par klientiem sniegtajiem pakalpojumiem;
 • sadarboties ar citiem pakalpojumu sniedzējiem, lai nodrošinātu klientiem atbilstošus pakalpojumus.

Piedāvājam:

 • pilna laika darbu;
 • sociālās garantijas;
 • darba alga 1400 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas.

Pretendenta pieteikums sastāv no:

 • pieteikuma vēstules (īss apraksts par pretendenta spējām un motivāciju strādāt biedrībā “Cerību spārni”);
 • īsa informācija par sevi (CV – dzīves un darba gaitu pārskats).

Pretendenti pieteikumu aicināti sūtīt uz e-pastu: [email protected]


 

SOCIĀLAIS DARBINIEKS (1) – 263508 (darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem)

Prasības:

 • otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā;
 • labas darba organizācijas prasmes, spēja strādāt komandā;
 • prasme strādāt psiholoģiski sarežģītās situācijās.

Galvenie amata pienākumi:

 • apzināt klienta vajadzību specifiku un sociālo prasmju līmeni;
 • izstrādāt klienta vajadzību specifikai un sociālo prasmju līmenim atbilstošu sociālās rehabilitācijas plānu un kontrolēt tā izpildi;
 • vadīt individuālās vai grupu interešu aktivitātēs saskaņā ar izstrādāto mēneša plānu;
 • izveidot, noformēt un kārtot klientu lietas;
 • pārzināt un prast pielietot normatīvos aktus, kas saistīti ar amata pienākumu izpildi.

Piedāvājam:

 • pilna laika darbu;
 • sociālās garantijas;
 • darba alga 1200 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas.

Pretendenta pieteikums sastāv no:

 • pieteikuma vēstules (īss apraksts par pretendenta spējām un motivāciju strādāt biedrībā “Cerību spārni”);
 • īsa informācija par sevi (CV – dzīves un darba gaitu pārskats).

Pretendenti pieteikumu aicināti sūtīt uz e-pastu: [email protected]


 

INTETREŠU PULCIŅA AUDZINĀTĀJS (1) – 341209

Prasības:

 • vidējā profesionālā vai augstākā izglītība;
 • amatu prasmes kādā no jomām – kokapstrāde, keramika, šūšana, dažādi rokdarbi;
 • labas darba organizācijas prasmes;
 • labas saskarsmes un komunikācijas prasmes, prasmes sadarboties un strādāt komandā ar citiem speciālistiem.

Galvenie amata pienākumi:

 • plānot, organizēt un vadīt interešu pulciņa praktiskās nodarbības;
 • palīdzēt klientiem apgūt amata prasmes;
 • motivēt klientus iesaistīties nodarbībās.

Piedāvājam:

 • pilna laika darbu;
 • sociālās garantijas;
 • darba algu stundas likmi 6,- EUR pirms nodokļu nomaksas.

Pretendenta pieteikums sastāv no:

 • pieteikuma vēstules (īss apraksts par pretendenta spējām un motivāciju strādāt biedrībā “Cerību spārni”);
 • īsa informācija par sevi (CV – dzīves un darba gaitu pārskats).

Pretendenti pieteikumu aicināti sūtīt uz e-pastu: [email protected]


 

APRŪPĒTĀJS (1) – (aprūpētājs: 532202)

Prasības:

 • vēlama praktiskā darba pieredze šajā vai līdzīgā darbā;
 • spēja plānot un organizēt savu darbu;
 • labas saskarsmes spējas, prasme elastīgi reaģēt uz pārmaiņām;
 • atbildības sajūta, lojalitāte.

Galvenie amata pienākumi:

 • sniegt nepieciešamo atbalstu un palīdzību pašaprūpē personām ar funkcionāliem traucējumiem;
 • sniegt atbalstu un palīdzību ēdiena gatavošanā un citos ikdienas mājas darbos;
 • nodrošināt tīrību un kārtību grupu mājas telpās.

Piedāvājam:

 • maiņu darbu;
 • vidējo bruto mēnešalgu 700 EUR (pirms nodokļu nomaksas);
 • sociālās garantijas;
 • piemaksu par nakts darbu un darbu svētku dienās.

Pretendenta pieteikums sastāv no:

 • pieteikuma vēstules (īss apraksts par pretendenta spējām un motivāciju strādāt biedrībā “Cerību spārni”);
 • īsa informācija par sevi (CV – dzīves un darba gaitu pārskats).

Pretendenti pieteikumu aicināti sūtīt uz e-pastu: [email protected]


 

SOCIĀLAIS REHABILITĒTĀJS (1) –  (341202)

Prasības:

 • pirmā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālās rehabilitācijas jomā;
 • labas darba organizācijas prasmes, spēja strādāt komandā;
 • prasme strādāt psiholoģiski sarežģītās situācijās.

Galvenie amata pienākumi:

 • piedalīties klienta sociālā rehabilitācijas plāna izstrādē un nodrošināt tā īstenošanu;
 • palīdzēt klientiem uzlabot esošās un apgūt jaunas sociālās prasmes, sekot līdzi klienta prasmju attīstībai;
 • veicināt klienta līdzdalību savu sociālo prasmju apgūšanā;
 • iesaistīt klientus brīvā laika pavadīšanas, izglītojošu kultūras un sporta pasākumu aktivitāšu organizēšanā un veicināt līdzdarbību;
 • pārzināt un prast pielietot normatīvos aktus, kas saistīti ar amata pienākumu izpildi.

Piedāvājam:

 • pilna laika darbu;
 • sociālās garantijas;
 • darba alga 1000 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas.

Pretendenta pieteikums sastāv no:

 • pieteikuma vēstules (īss apraksts par pretendenta spējām un motivāciju strādāt biedrībā “Cerību spārni”);
 • īsa informācija par sevi (CV – dzīves un darba gaitu pārskats).

Pretendenti pieteikumu aicināti sūtīt uz e-pastu: [email protected]


 

SAIMNIECĪBAS PĀRZINIS/ŠOFERIS (1) – (saimniec.vad. 515103)

Prasības:

 • vidējā vai vidējā profesionālā izglītība;
 • pieredze saimniecisko darbu veikšanā;
 • plānot un racionāli veikt pienākumus;
 • B kategorijas auto vadītāja apliecība.

Galvenie amata pienākumi:

 • nodrošināt telpu uzturēšanu un apsaimniekošanu;
 • plānot, veikt un organizēt saimnieciskos darbus;
 • uzraudzīt atbilstošu un ilgtspējīgu ēku un teritorijas ekspluatāciju;
 • veikt ēku piegulošās teritorijas uzturēšanu un uzkopšanu;
 • organizēt un veikt sīkos remontdarbus un labiekārtošanas darbus;
 • veikt saimniecības līdzekļu un citu nepieciešamo preču sagādi.

Piedāvājam:

 • pilna laika darbu;
 • sociālās garantijas;
 • darba alga 900 EUR mēnesī (Bruto – pirms nodokļu nomaksas).

Pretendenta pieteikums sastāv no:

 • pieteikuma vēstules (īss apraksts par pretendenta spējām un motivāciju strādāt biedrībā “Cerību spārni”);
 • īsa informācija par sevi (CV – dzīves un darba gaitu pārskats).

Pretendenti pieteikumu aicināti sūtīt uz e-pastu: [email protected]