2024. gada 22. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Biedrība „Sabiedrība un attīstība” sadarbībā ar TLMS „Smiltene” īstenos 3 projektus

Biedrība „Sabiedrība un attīstība” sadarbībā ar TLMS „Smiltene” regulāri organizē dažādas apmācības, un ar projektu atbalstu veicina studijas dalībnieku darbu kvalitātes augšanu. Šoreiz biedrība „Sabiedrība un attīstība”, īstenojot izvirzītos mērķus, un attīstot un popularizējot tautas mākslu Smiltenē, iesniedza biedrībā „Abulas lauku partnerība” atklāta projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2 „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2 „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” vairākus projektu pieteikumus.

Biedrība „Abulas lauku partnerība” un Lauku atbalsta dienests izvērtēja un apstiprināja šādus projektus:

  • Projekta pieteikums Nr. 19-09-AL10-A019.2205-000003 „Amatu skola Smiltenē – ādas apstrāde”.

Ādas apstrādes kursos dalībnieki iemācīsies apstrādāt ādu un no tās izgatavot trīs dažādus priekšmetus – pases vāciņu, kastīti, lādīti. Projekta kopējās izmaksas ir 850 EUR, no kurām Lauku atbalsta dienests finansē 765 EUR, savukārt līdzfinansējumu 85 EUR apmērā ir plānots iegūt, startējot Smiltenes novada domes projektu līdzfinansēšanas konkursā nevalstiskajām organizācijām Smiltenes novadā. Nodarbības vadīs Džeima Kriķe, kurai ir pieredze un zināšanas šādu apmācību vadīšanā. Apmācību grupa paredzēta 8-10 dalībniekiem. Apmācību programma tiks uzsākta septembrī un tā ietvers 4 nodarbību ciklu ar biežumu vienu reizi mēnesī (septembrī, oktobrī, novembri, janvārī). Sīkāk par nodarbībām un pieteikšanos apmācībām variet uzzināt pa tālruni 25455507.

  • Projekta pieteikums Nr. 19-09-AL10-A019.2202-000003 „18. gs. Vidzemes tērpu komplekts kultūras izpratnei”.

Projekta ietvaros, balstoties uz pētījumiem, tiks izgatavoti divi vīru un divi sievu tērpi, kas raksturo ģērbšanās manieri Smiltenē un tās apkārtnē 18. gs. Tērpi paredzēti sabiedrības izglītošanai par pareizu tērpu komplektēšanu. Tērpus būs iespējams aplūkot TLMS „Smiltene” un  izstādīt arī citos pagastos, kā arī tos varēs vilkt tie, kas prezentē Smiltenes novadu. Mērķauditorija ir tūristi, studijas dalībnieki, amatiermākslas kolektīvi un Smiltenes novada iedzīvotāji. Projekta kopējās izmaksas ir 3966.44 EUR, no kurām Lauku atbalsta dienests finansē 3569.80 EUR, savukārt līdzfinansējumu 396.64 EUR apmērā ir plānots iegūt, startējot Smiltenes novada domes līdzfinansēšanas projektu konkursā nevalstiskajām organizācijām Smiltenes novadā.

  • Projekta pieteikums Nr. 19-09-AL10-A019.2203-000004 Telpu iekārtojums ērtākam darbam TLMS „Smiltene”.

Projekta ietvaros tiks iegādātas mēbeles (galds un divas plauktu sistēmas ar atvilktnēm un kastēm), kuras tiks novietotas TLMS „Smiltene” telpās. Galds paredzēts apmācībām un to kvalitātes celšanai, stāvēs izstāžu zāles centrā, un tiks veidots ievērojot Vidzemes tradīciju. Tas ne tikai kalpos praktiskai strādāšanai, bet arī prezentēs Vidzemes galdu izgatavošanas tradīciju ar mērķi popularizēt un izcelt mūsu kultūru. Savukārt plauktu sistēmas paredzētas smagu materiālu uzglabāšanai, veicinot ērtāku pārskatāmību un kārtību telpā. Projekta kopējās izmaksas ir 1996.50 EUR, no kurām Lauku atbalsta dienests finansē 1796.85 EUR, savukārt līdzfinansējumu 199.65 EUR apmērā ir plānots iegūt, startējot Smiltenes novada domes projektu līdzfinansēšanas konkursā nevalstiskajām organizācijām Smiltenes novadā.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Liene Strazdiņa,

Biedrības „Sabiedrība un attīstība”

 valdes priekšsēdētāja