2021. gada 3. dec.
A- A A+
Viegli lasīt

Biedrība “Vilkmuiža 2011” projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” ietvaros īstenojusi projektu “TU vari!”.

 

Projekta mērķis ir palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē. Iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas jauniešus aktivitātēs un jauniešu iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu jauniešu mācību vietai.

Galvenās projekta aktivitātes:

  1. Nodarbību cikls “Tu vari!” par tēmu “ES pasaulē!” jauniešiem, kas pakļauti PMP, kurā mentoru vadībā jauniešiem tika dota iespēja apgūt tādas prasmes kā dusmu atpazīšana un rīcības prognozēšana, motivēšana, darbs komandā, disciplinēšana, kopā 18 nodarbības. Nodarbības, kuru mērķis – skolēnu motivēšana, emociju atpazīšana, darbs ar tām, fizisko spēju attīstīšana, talantu apzināšana, sevis attīstīšana, vadīja Gulbenes vidusskolas skolotāja Arta Katane, sadarbībā ar jauniešu organizāciju AWARD brīvprātīgo jauniešu grupu no Gulbenes. Nodarbības notika gan Bilskas pamatskolā, gan Mēru muižā, kā arī Grundzāles pamatskolā.
  2. Nometne jauniešiem, kas pakļauti PMP, kuras pamatuzdevums bija iemācīties strādāt komandā, apgūt izdzīvošanas prasmes, mākslas nodarbības, fiziskās aktivitātes,  pašapkalpošanās prasmes, sevis iepazīšana un motivēšana, valstī izsludinātā ārkārtas situācijas dēļ,  viesu namā “Kalbakas” notika laikā no 02. septembra līdz 06. septembrim. Dalība nometnē neapšaubāmi bija neaizmirstams katra skolēna piedzīvojums, kas ne vien bērnus motivēja, saliedēja un deva iespēju apgūt jaunas prasmes, bet arī ļāva izbaudīt priecīgo atkal satikšanos pēc gandrīz pusgada pārtraukuma.

 

Projekta mērķa grupa ir PMP riskam pakļautie 15  Bilskas pamatskolas skolēni, kā arī 39 Bilskas pamatskolas skolēni, kuri projekta īstenošanas rezultātā ieguva patīkamāku emocionālo vidi skolā, motivētus klases biedrus, un drošāku fizisko vidi.

 

Projekta īstenošanas rezultātā ir redzams, ka ir izdevies skolēniem parādīt citas dzīves puses, atklāt jaunus talantus, iepazīt pašiem sevi, līdz ar to ir uzlabota skolas ikdienas dzīve, bērni ir kļuvuši disciplinētāki un tā kā skola nav atrauta daļa no sabiedrības, katras pozitīvas pārmaiņas skolā ietekmē visas sabiedrības dzīvi.

Projekta “Tu vari!” kopējās izmaksas 4600,00 EUR.

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekts tika īstenots Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas mazināšanai” ietvaros.

 

Informāciju sagatavoja

Biedrības “Vilkmuiža 2011”

Valdes priekšsēdētāja Linda Karlsone

EPIDEMIOLOĢISKĀ SITUĀCIJA NOVADĀ

KalendārsSlider