2024. gada 18. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Bilskā tiks realizēts projekts “Āra trenažieru iegāde un uzstādīšana”

Biedrība “Vilkmuiža 2011” īstenos projektu Nr.19-09-AL10-A019.2203-000001 “Āra trenažieru iegāde un uzstādīšana”.

Projekta mērķis ir līdz 2020.gada augustam iegādāties un Bilskas pamatskolas teritorijā uzstādīt āra trenažierus. Projekta īstenošana veicinās brīvā laika pavadīšanas, sporta un aktīvās atpūtas objektu infrastruktūras izveidi, tā palielinot lauku iedzīvotāju drošumspēju, kā arī vietas potenciālu un pievilcību, kas var kļūt par priekšnosacījumu jaunu integrētu tūrisma, kultūras, veselības un citu saistītu pakalpojumu un produktu piedāvājumam.

Projekta realizācija kļuva iespējama, piesaistot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” līdzekļus. Projekta kopējās izmaksas ir 5233,25 EUR, no kurām Lauku atbalsta dienests līdzfinansē 4709,92 EUR, Smiltenes novada domes līdzfinansējums 523,33 EUR. Projektu plānots realizēt līdz 2020.gada 1.augustam.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

 

Ira Punkstiņa,

Biedrības “Vilkmuiža 2011” valdes locekle