2023. gada 28. sept.
A- A A+
Viegli lasīt

Brantu un Launkalnes pagastu apvienību vadīs Liene Gūtmane

Ar 2023. gada 1. janvāri, reorganizējot trīs Smiltenes novada pašvaldības iestādes, darbu uzsāk Brantu un Launkalnes pagastu apvienības un Blomes un Smiltenes pagastu apvienības pārvaldes. Pirmajai izraudzīta jauna pārvaldniece – novadniece Liene Gūtmane.

L. Gūtmane par jaunizveidotās pagastu apvienības pārvaldes vadītāju izraudzīta atklātā konkursā no septiņiem pretendentiem. Amata konkursa vērtēšanas komisija augstu novērtēja tieši L. Gūtmanes analītisko un stratēģisko domāšanu, komunikācijas prasmes, pieredzi komandas vadībā, redzējumu par papildu līdzekļu piesaisti pašvaldības budžetam, kā arī orientāciju uz mērķu sasniegšanu.

Uzsākot darbu Brantu un Launkalnes pagastu apvienības pārvaldē, L. Gūtmane teic: Es ticu, ka mūsu bagātība ir mūsu cilvēki. Ja ir cilvēki, tad ir vērts plānot un attīstīt. Es domāju, ka veiksmes atslēga ir vietējie iedzīvotāji: ja cilvēki būs šīs vietas patrioti, ja viņi leposies, ka dzīvo šajos pagastos, ja gribēs te iekopt īpašumus, veidot ģimenes, šiem pagastiem ir nākotne. Tieši tāpēc viena no iecerēm ir izveidot vietējo iedzīvotāju kopienas, lai paši iedzīvotāji būtu ieinteresēti un iesaistīti pagastu attīstībā. Liekot lietā savas zināšanas un pieredzi, līdzdarbojoties ar vietējiem iedzīvotājiem un uzņēmējiem, vēlos veidot Barantu un Launkalnes pagastu nākotni.”

Brantu un Launkalnes pagastu apvienības pārvaldi vadīs novadniece Liene Gūtmane. 

Blomes un Smiltenes pagastu apvienības pārvaldi vadīs līdzšinējais Blomes pagasta pārvaldes vadītājs Gaidis Bogdanovs.

Jaunizveidoto iestāžu vadītājiem vēlam drosmīgus mērķus un gludu ceļu pretim to īstenošanai, radošas idejas un neizsīkstošu enerģiju to realizēšanai! Lai sanāk!

 

Madara Mūrniece

Smiltenes novada pašvaldības

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas p.i.