2024. gada 20. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Gaidāma bērnu un jauniešu keramikas konkursa “Ko tie tur ar tiem māliem!” izstādes atklāšana Raunā

Šogad, aprīlī, atzīmējot keramiķa Jēkaba Drandas 170. dzimšanas dienu un novērtējot meistara atstāto mantojumu, tika organizēts pirmais keramikas darbu konkurss bērniem un jauniešiem –  “Ko tie tur ar tiem māliem!”, tēma – “Pavasaris.”

Konkursā tika aicināti piedalīties Latvijas Mākslas skolu un interešu izglītības pulciņu audzēkņi četrās vecuma grupās.

Konkursam atsaucās 30 izglītības iestādes, iesūtot 157 darbus – māla šķīvjus.

Konkursa darbus vērtēja žūrija 5 cilvēku sastāvā: Edmunds Cinis – Raunas Cepļa saimnieks, Einārs Dumpis – podnieks, Iveta Rone un Silvija Šlika – keramiķes, Astrīda Harju – Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece kultūras un sociālajos jautājumos.

Veiksmīgā sadarbībā ar Raunas Cepļa saimnieku, visi konkursam iesūtītie darbi ir izvietoti izstādē Raunas Ceplī. Izstādes atklāšana un konkursa laureātu apbalvošana notiks 26.05.2023. plkst. 11.00, bet darbi būs aplūkojami līdz pat 30.09.2023.

Keramiķis Jēkabs Dranda (10.04.1853.– 03.05.1915.) nāk no Smiltenes novada “Meža Drandām”. Jēkaba Drandas darbi 20. gadsimta sākumā bija paraugs visas Latvijas amatniekiem veidot nacionāli spilgtu un laikmetīgu lietišķo mākslu.

1906. gadā Starptautiskajā mākslas un mājrūpniecības izstādē Milānā meistara darinātajiem šķīvjiem tika piešķirta sudraba medaļa.

Vineta Balode

Smiltenes Mākslas skolas direktore