2022. gada 30. sept.
A- A A+
Viegli lasīt

Iedzīvotāji aicināti ievērot teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošos noteikumus

Smiltenes novada dome ir izstrādājusi 2021.gada 29.decembra saistošos noteikumus Nr.29/21 par teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu: SKATĪT ŠEIT.  Tie nosaka kārtību, kādā uzturami Smiltenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošie īpašumi un tajos esošās ēkas un būves, nodrošinot sanitāro tīrību, teritorijas sakoptību, aizsardzību un pilsētvides ainavas saglabāšanu. Aicinām iedzīvotājus ar tiem iepazīties un tos ievērot.

 

! Papildus augstākminētajam, lūgums iedzīvotājiem veikt arī nopļautās zāles savākšanu no ielas un trotuāra uzreiz pēc tam, kad ir veikti pļaušanas darbi.

 

Informāciju sagatavoja:

Smiltenes novada pašvaldības

Saimnieciskās darbības nodaļa