2024. gada 18. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Iekļaujošas vides ceļvedis valsts un pašvaldību iestādēm

Labklājības ministrija ir sagatavojusi Iekļaujošas vides ceļvedi ar mērķi pilnveidot publisko pakalpojumu pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti un rādīt piemēru, kā  valsts un pašvaldību iestādēm kļūt par iekļaujošas vides  paraugu Latvijā  un ārvalstīs, lai iespējami vairāk cilvēku ar invaliditāti spētu iekļauties sabiedrībā, strādāt un saņemt savām vajadzībām atbilstošus pakalpojumus vienlīdzīgi ar citiem.

Latvijā ir 196 159 personas ar invaliditāti, kas ir 10 % no kopējā iedzīvotāju skaita. Katru gadu šim skaitlim ir tendence pieaugt. Neraugoties uz pieejamajiem atbalsta pasākumiem, saglabājas salīdzinoši zems personu ar invaliditāti nodarbinātības līmenis, vidēji 25% no kopējā cilvēku ar invaliditāti skaita ir nodarbināti.

Invaliditātes politika ir balstīta uz vienlīdzīgas attieksmes principu, kura mērķis ir dot iespēju visiem cilvēkiem baudīt cilvēka pamattiesības un brīvības neatkarīgi no viņu dzimuma, vecuma, invaliditātes, ķermeņa uzbūves, veselības, spējām vai citas pazīmes.

Iekļaujošu vidi raksturo pieejama fiziskā vide cilvēkiem ar kustību, redzes, dzirdes un psiho-sociāliem traucējumiem, tostarp iestādes darbinieki, ir apmācīti darbam ar cilvēkiem ar invaliditāti, iestādē ir iespējams izmantot tehniskos palīglīdzekļus, t.sk. atļauts ienākt ar suni – pavadoni u.c. Pieejamu pakalpojumu kontekstā  jāatceras, ka pakalpojumus izmanto gan cilvēki ar invaliditāti, gan vecāka gadagājuma cilvēki, ģimenes ar maziem bērniem, kurām arī ir svarīga pieejama vide.

Ceļvedis sniedz praktiskus ieteikumus, ko valsts un pašvaldību iestādes var darīt jau šodien, lai mazinātu pieejamības šķēršļus iestādēs un veicinātu vienlīdzīgas iespējas saņemt pakalpojumus vai iespējas strādāt cilvēkiem ar invaliditāti. Veidojot iekļaujošu iestādes politiku, ieteicams ievērot vides un informācijas piekļūstamības principus, regulāri veikt iestādes vides un informācijas pieejamības pašnovērtējumu, apmācīt darbiniekus saziņai ar cilvēkiem ar invaliditāti un veicināt atgriezeniskās saites saņemšanu no cilvēkiem, kas lieto šo informāciju un vidi.  

Līdz ar Ceļvedi ministrija izstrādāja arī Metodiku vides un informācijas pieejamības pašnovērtējuma veikšanai valsts un pašvaldību iestādēs,  kā arī Ieteikumus saziņai ar cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti.

Ministrija aicina valsts un pašvaldību iestādes, kā arī jebkuru uzņēmumu iepazīties ar  Ceļvedī iekļauto informāciju un praktiski pielietot Ceļvedī rosinātos ieteikumus, lai veidotu iekļaujošu vidi un sabiedrību mums visapkārt.

Iekļaujošas vides ceļvedis, Vides pieejamības pašnovērtējuma metodika un Ieteikumi saziņai ar cilvēkiem ar invaliditāti pieejami šeit: http://sf.lm.gov.lv/lv/vienlidzigas-iespejas/2014-2020/hp_aktuali/

 

Informāciju sagatavoja:

Egils Zariņš, Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists, 64331829, [email protected]