2024. gada 17. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Iespēja pieteikties ādas apstrādes kursiem Smiltenē

Lai saglabātu un popularizētu tradīcijas lietišķajā mākslā, biedrība “Sabiedrība un attīstība” sadarbībā ar TMLS “Smiltene” organizēs ādas apstrādes kursus. Kursus vadīs tautas lietišķās mākslas meistare Džeima Kriķe, kas amatu mantojusi paaudzēm. Džeima vada studiju “Plastika” – vienu no trim lietišķās mākslas studijām Rīgā, kas nodarbojas ar ādas apstrādi. Kursi ietvers 4 nodarbību ciklu (viena nodarbība mēnesī). Nodarbību apmeklējuma rezultātā dalībnieki iegūs informāciju par ādas apstrādes iespējām un katrs izgatavos 3 ādas izstrādājumus – pases vāciņu, kastīti un lādīti.

Nodarbību grafiks:

  1. nodarbība (29. 09.2019): Nodarbības notiks Kultūras un tautas mākslas centrā “Ritums”, Jauniela 29a, Rīga (Vecrīga). Nodarbību laikā tiek iepazīstināts ar priekšmetiem, kas nepieciešami ādas apstrādei, tiek parādīti gala produkti un stāstīts par ādas pirmapstrādi, pēcapstrādi, kvalitātēm un izstrādājumu pielietojumu ikdienā. Uz darbnīcu ierašanās patstāvīga.
  2. nodarbība (13.10.2019): Nodarbību laikā katrs dalībnieks tiks apmācīts izgatavot pases vāciņu, kas izrotāts ar trīs dažādām tehnikām – ažūrs, aukliņa, pacēlums. Cenā iekļauti arī materiāli 10 cilvēkiem. Nodarbības notiks Smiltenē, Atmodas ielā 2.
  3. nodarbība (10.11.2019): Nodarbību laikā katrs dalībnieks tiks apmācīts izgatavot kastīti pacēluma, pinuma, salaiduma, šuvuma tehnikā. Cenā iekļauti arī materiāli 10 cilvēkiem. Nodarbības notiks Smiltenē, Atmodas ielā 2.
  4. Nodarbība (12.01.2020): Nodarbību laikā katrs dalībnieks tiks apmācīts izgatavot lādīti ar kādu no iepriekš apgūtām tehnikām. Cenā iekļauti arī materiāli 10 cilvēkiem. Nodarbības notiks Smiltenē, Atmodas ielā 2.

Nodarbību vietu skaits ierobežots (10 cilvēki). Pieteikties kursiem iespējams, rakstot uz e-pastu: [email protected] vai zvanot pa tālr. 25455507.

Ādas apstrādes kursi tiek rīkoti „Abulas lauku partnerība” atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2 „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2 „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros. Projekta pieteikums Nr. 19-09-AL10-A019.2205-000003 „Amatu skola Smiltenē – ādas apstrāde”.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm