2023. gada 17. marts
A- A A+
Viegli lasīt

IN MEMORIAM: Jānis Ķikuts

Es tagad aizeju, bet ne jau prom,
Es aizeju tepat – ar citām puķēm, citu sauli,
Ar citu zemi parunāt.

Jānis Ķikuts

Jānis daudz gadu garumā ir bijis sporta, īpaši riteņbraukšanas, atbalstītājs novadā. Ar Jāņa palīdzību ir notikuši vairāki sporta pasākumi, un jaunajiem sportistiem ir sniegts dažāda veida atbalsts sporta gaitās gan Latvijā, gan ārpus tās robežām. Jānis, pats būdams liels riteņbraukšanas entuziasts, nav atteicis palīdzību šajā sporta veidā iesaistītajiem jauniešiem, palīdzot tiem, kā mentors un arī kā mecenāts.

Smiltenes novada pašvaldība un  Smiltenes novada Sporta pārvalde izsaka visdziļāko līdzjūtību Jāņa Ķikuta ģimenei un tuviniekiem šajā tik grūtajā dzīves brīdī.