2024. gada 24. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Izdots nozīmīgs papildinājums sociālā darba profesionālajai literatūrai

Labklājības ministrija ESF projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros ir sagatavota kolektīvā monogrāfija “Sociālais darbs ar gadījumu”, kas iespiesta divos sējumos “Sociālais darbs ar gadījumu: Prakse teorijā” un “Sociālais darbs ar gadījumu: Teorija praksē”.

Grāmatas autori ir 19 sociālās jomas profesionāļi, kuri ir izveidojuši sociālajā darbā biežāk lietoto teoriju un pieeju kopumu, kā arī skatījuši to izmantošanas iespējas un izaicinājumus praksē. Nepieciešamība pēc sociālā darba teorētiskās literatūras latviešu valodā ir bijusi aktuāla kopš Latvijā sāka attīstīties profesionāls sociālais darbs, un tās iztrūkumu ir jutuši gan studējošie un izglītotāji, gan praktiķi un pētnieki. Monogrāfijas zinātniskā redaktore  Vita Roga – Vailza pauž jomas profesionāļu un autoru kolektīva gandarījumu norādot: “Monogrāfija ir kā fundaments, likumsakarīgs un vēsturiski nozīmīgs atskaites punkts sociālā darba profesijas turpmākai attīstībai Latvijā”.

Labklājības ministrijas valsts sekretārs Ingus Alliks: “Esmu gandarīts par iespēju veikt ieguldījumu sociālā darba profesijas pamatu stiprināšanā. Tieši jauna, mūsdienu sabiedrības vajadzībām atbilstoša akadēmiskā literatūra ir plats solis profesijas attīstībā. Paralēli šai monogrāfijai ministrijā notiek darbs arī pie jaunas sociālā darba terminoloģijas vārdnīcas sagatavošanas, kas vienādos izpratni par sociālās jomas ietvaros lietoto profesionālo valodu un būs pieejama nākamā gada beigās”.

Monogrāfijas galvenā mērķauditorija ir sociālās jomas mācībspēki un jaunie studenti, kā arī sociālā darba praktiķi un pētnieki.  Izdevums drukātā formātā tiks nodots Latvijas nozīmes bibliotēkām un izglītības iestādēm, kas gatavo nākotnes sociālā darba profesionāļus, kā arī pašvaldību sociālajiem dienestiem un citām jomas organizācijām. Pārējiem interesentiem monogrāfija pieejama elektroniskā formātā Labklājības ministrijas mājaslapā: https://www.lm.gov.lv/lv/socialais-darbs-ar-gadijumu .

Monogrāfija izdota Labklājības ministrijas projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros. Projekts tiek īstenots no 2015. gada aprīļa līdz 2023. gada decembrim.

 

Informāciju sagatavoja:

Egils Zariņš, Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists, 64331829, [email protected]