2021. gada 29. nov.
A- A A+
Viegli lasīt

Izsludina konkursu uz BĀRIŅTIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKA amatu

SMILTENES NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ. Nr. 90009067337, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729 

Izsludina konkursu uz

BĀRIŅTIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKA amatu

 

Galvenie amata pienākumi:

 • sekmēt Smiltenes novada bāriņtiesas darba nepārtrauktību atbilstoši Bāriņtiesu likumam un citiem normatīvajiem aktiem;
 • aizstāvēt bērna vai aizgādnībā esošās personas personiskās un mantiskās intereses un tiesības;
 • pārstāvēt bāriņtiesu administratīvajās un tiesu iestādēs, kā arī attiecībās ar fiziskajām un juridiskajām personām;
 • sadarboties ar citām bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem, policijas iestādēm, Valsts probācijas dienestu un tiesu izpildītājiem, lai nodrošinātu bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesību un interešu aizstāvību.
 • bāriņtiesas priekšsēdē­tāja prombūtnes laikā pildīt priekšsēdētāja pienākumus;
 • īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās pilnvaras.

Prasības pretendentam:

 • persona ir Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis;
 • persona, kura sasniegusi 30 gadu vecumu;
 • persona, kurai ir vismaz akadēmiskais maģistra grāds vai profesionālais maģistra grāds vai profesionālais maģistra grāds un 5. līmeņa profesionālā kvalifikācija, vai cita Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajam Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 7. līmenim atbilstoša kvalifikācija pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai tiesību zinātnē, izglītības vadībā vai sabiedrības vadībā;
 • ne mazāk kā piecu gadu darba stāžs attiecīgi iegūtās izglītības tematiskajā jomā vai bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka vai bāriņtiesas locekļa amata pienākumu pildīšanā;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
 • nevainojama reputācija;
 • prasme analizēt, plānot, vadīt un uzņemties atbildību;
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • labas iemaņas darbā ar MS Office programmām;
 • par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze vadošā amatā;
 • par priekšrocību tiks uzskatīta apgūta Bāriņtiesu likuma 10.panta ceturtajā daļā noteiktā apmācība;
 • svešvalodu zināšanas (krievu un/vai angļu) profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā (tiks uzskatīta kā priekšrocība);
 • B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos.

Mēs piedāvājam:

 • pilnas slodzes atbildīgu darbu uz nenoteiktu laiku;
 • mēnešalgu 1230 EUR pirms nodokļu nomaksas;
 • sociālās garantijas, tai skaitā veselības apdrošināšanu;
 • izglītības iespējas profesionālai pilnveidei;
 • labus darba apstākļus.

Dzīves un darba aprakstu (Curriculum Vitae), izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, motivācijas vēstuli iesniegt elektroniski pa e-pastu: [email protected] līdz 2021.gada 21.novembrim. Pie vakances izskatīšanas lūdzam ņemt vērā 09.10.2021. Ministru Kabineta noteikumu Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.3.punktu. Tālrunis informācijai 26631598.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) Smiltenes novada pašvaldība informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi;
 • Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Smiltenes novada pašvaldība, reģ. Nr. 90009067337, kontaktinformācija: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729.

EPIDEMIOLOĢISKĀ SITUĀCIJA NOVADĀ

KalendārsSlider