2024. gada 22. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Izsludināta metodisko izstrādņu skate izglītības iestāžu darbiniekiem

Smiltenes novada Izglītības pārvalde izsludina konkursu – metodisko izstrādņu skati. Skates mērķis ir popularizēt izglītības iestāžu darbinieku profesionalitāti un radošo darbību, kā arī sekmēt novitāti, pedagogu pieredzes apmaiņu, paplašināt redzesloku.

Metodisko izstrādņu skatē var piedalīties ikviens Smiltenes novada vispārējās, speciālās, interešu, komercprofesionālās ievirzes un profesionālās izglītības iestādes darbinieks.

Savu metodisko izstrādni var iesniegt dažādās formās, gan individuāli, gan kā kolektīva kopdarbu. Izstrādne var būt:

-Pedagogiem paredzēts palīglīdzeklis, kurā tiek analizēts mācību materiāla saturs, aprakstīti mācīšanās un mācīšanas paņēmieni, metodes un pieejas, kas palīdz pedagogiem labāk saprast mācību grāmatu teorētiskos aspektus un praktiskā pielietojuma iespējas;

-Metodiska publikācija, kas satur strukturētu un smalki aprakstītu mācību nodarbības vai pasākuma gaitu, sasniedzamos rezultātus u.c.;

-Publikācija, kas apraksta formas, līdzekļus, dažādas mācību metodes, mūsdienu pedagoģisko tehnoloģiju elementus vai apmācības un audzināšanas tehnoloģiju kopumā.

Metodiskā izstrādne var iekļaut:

-Nodarbības, vairāku nodarbību sērijas, programmas tēmas apguves materiālu;

-Spēles, rotaļas, dažādus didaktiskos materiālus;

-Apmācības, audzināšanas formas, līdzekļu aprakstus – vārdnīcas, grāmatas, albumus, plakātus, mācību kartes, tabulas, shēmas, videofilmas, audio ierakstus, informatīvo tehnoloģiju līdzekļus u.c.;

-Praktisko uzdevumu un vingrinājumu krājumus, diagnosticējošo materiālu komplektu un to izmantošanas instrukciju.

Metodisko izstrādni var iesniegt no šī gada 15. marta līdz 30. aprīlim papīra formātā, klātienē, Izglītības pārvaldes ēkā, Dārza ielā 11, Smiltenē vai uz e-pasta adresi: [email protected].

Labākās metodiskās izstrādnes tiks prezentētas pedagogu konferencē augustā, kā arī autors vai autoru kolektīvs saņems naudas balvu 210 euro apmērā (ieskaitot PVN), kura tiks pasniegta oktobrī, Skolotāju dienā.

Ar metodisko izstrādņu skates nolikumu, plašāku informāciju var iepazīties ŠEIT.

 

Beāte Putniņa

Smiltenes novada pašvaldības

Sabiedrisko attiecību speciāliste