2024. gada 22. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Mazie dziedāšanas svētki ansambļiem “Balsis 2023”

Prieks, ka pēc garā atelpas brīža varam atkal satikties. Šoreiz Smiltenē un daudz kuplākā pulkā!

23.februārī skolu ansambļi ieskandināja kultūras centru, iedrošināja viens otru, pasmaidīja viens otram, aplaudēja un novēlēja veiksmi! Kopā koncertā “Balsis 2023” piedalījās 12 ansambļi. Tie bija: Grundzāles, Palsmanes pamatskolu ansambļi (vadītāja Dace Purvlīce), Bilskas pamatskolas ansamblis (vadītāja Marita Timermane), Blomes pamatskolas ansamblis (Arta Egle), Launkalnes bērnu vokālais ansamblis “Blēņas” (vadītāja Signe Baltere), Trapenes sākumskolas ansamblis “Mondo” (vadītāja Ina Java), Smiltenes vidusskolas 4.kl., 5.-6.kl.un zēnu ansamblis (vadītāja Solvita Posse, koncertmeistare Inga Strazdiņa), Virešu kultūras nama bērnu vokālais ansamblis “Atspole” (vadītāja Sandra Oto), Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolas ansamblis un meiteņu “Trio” (vadītāja Sandra Oto). Meiteņu “Trio” piedalījās konkursa 1.kārtā un tika izvirzītas pārstāvēt Smiltenes novadu konkursa “Balsis 2023” 2.kārtā 9.martā Limbažos. Skatē viņas ieguva augstāko pakāpi!

Paldies bērniem, skolotājiem, vecākiem, skolu vadībai. Paldies par iesaistīšanos pasākuma organizēšanā Smiltenes bērnu un jauniešu interešu izglītības centra direktorei Ingai Sīmanei, Smiltenes novada izglītības pārvaldei, izglītības metodiķei Madarai Kļaviņai, paldies Smiltenes kultūras centra kolektīvam par uzņemšanu!

Dagnija Pakalne

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā

mācību jomas koordinatore Smiltenes novadā