2023. gada 1. dec.
A- A A+
Viegli lasīt

Ministram K.Gerhardam pasniegts Palsmanes pirmsskolas izglītības iestādes grupiņas “Saulīte” bērnu veidots mākslas darbs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Kasparam Gerhardam pasniegts Palsmanes pirmsskolas izglītības iestādes grupiņas “Saulīte” mākslas darbs, kas veidots Vides izglītības projekta “Cilvēks vidē” ietvaros. Mākslas darbs veidots, attēlojot Latvijas dabas vērtības, un tā autori ir trīsgadīgi bērnudārza audzēkņi, kuriem darba izveidē palīdzību un atbalstu sniegušas bērnudārza pedagoģes.

Ministrs Kaspars Gerhards: “Esmu gandarīts, ka pirmsskolas izglītības iestādes aktīvi iesaistās zaļās apziņas veidošanā – ir būtiski bērniem jau pirmajos dzīves gados veidot izpratni par tīru, zaļu vidi, kā arī videi draudzīgu dzīvesveidu. Bērni ir mūsu un mūsu valsts nākotne, un jo agrāk mēs šīs zināšanas spēsim viņiem sniegt, jo zaļāka mūsu tēvzeme tiks saglabāta un veidota kā šodien, tā arī nākotnē. Izsaku pateicību bērnudārza mazajiem audzēkņiem, kā arī pedagogiem, kas aktīvi iesaistās jaunās paaudzes vides izglītošanā.”

Palsmanes pirmsskolas izglītības iestādes grupiņas “Saulīte” 2017./2018. mācību gada audzēkņu izveidoto mākslas darbu ministram Kasparam Gerhardam pasniedza pedagoģe Dina Ozola, pedagoga palīdze Vita Ozola, kā arī Dabas un tehnoloģiju parka “Urda” vadītāja Dace Lāce un SIA “ZAAO” pārstāve Zane Leimane.

Pirmsskolas pedagogs Dina Ozola: “Jau vairākus gadus piedalāmies šādos konkursos, jo tas liek bērniem domāt un darboties, vadītājam mudinot un atbalstot. Nodarbības bieži notiek ārā dabā, vērojot dabu. Šī darba tapšanā aktīvi iesaistījās arī bērnu vecāki ar materiālu sagatavošanu un izvēli. Tas ir jādara, jo bērniem ir jāzina par vidi – daba daudz iemāca. Šāda apkārtnes izzināšana bērniem spēj veidot pozitīvu attieksmi pret dabu un tās saudzēšanas nozīmi. Ir būtiski tik trauksmainā laikā pievērst uzmanību bērna zināšanām par vidi, un attīstīt sevī prasmes to saudzēt, kā arī rūpēties par to.”

Radošais konkurss “Mazie palīgi lielos darbos” norisinājās SIA “ZAAO” vides izglītības projekta “Cilvēks vidē” 2017./2018. mācību gada ietvaros – kura laikā radīti dažādi mākslas un pētnieciskie darbi, kā arī aktīvi krāti pārstrādei derīgie materiāli. Konkursā “Mazie palīgi lielos darbos” piedalījās 37 pirmsskolas izglītības iestādes, bet konkursā “Lielie palīgi lielos darbos” iesaistījās 21 skola. Savukārt makulatūru un PET pudeles vāca 87 izglītības iestādes no Ziemeļvidzemes un Malienas reģiona skolām.

ZAAO piedāvātā vides izglītība kopumā ir vērsta uz bērnu un jauniešu līdzdalību vides kvalitātes uzlabošanā. Izmantojot saistošas izglītošanas formas, tiek piesaistīta bērnu, jauniešu un viņu vecāku uzmanība vides jautājumiem, veidota izpratne par videi draudzīgu rīcību un atkritumu apsaimniekošanu, kā arī saudzēti dabas resursi, nododot izmantoto iepakojumu otrreizējai pārstrādei. Mācības tiek nodrošinātas Dabas un tehnoloģiju parkā “URDA” un reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā “Daibe”.

Papildu informācija:
Santa Vaļuma
Ministra padomniece
sabiedrisko attiecību jautājumos
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
www.varam.gov.lv