2024. gada 22. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

No 19.novembra mainīsies pasta sūtījumu deklarēšanas kārtība

2019.gada 19. novembrī pilnībā noslēgsies pasta sūtījumos saņemto preču deklarēšanas procesa elektronizācija, kā to paredz Savienības Muitas kodekss. Turpmāk šādas preces būs iespējams deklarēt, tikai iesniedzot elektronisku muitas deklarāciju. No š.g. 1.oktobra šāda kārtība jau ir spēkā, atmuitojot ar kurjerpastu saņemtās preces, taču turpmāk elektroniski būs jādeklarē arī “Latvijas Pasts” piegādājamie sūtījumi no trešajām valstīm jeb valstīm ārpus Eiropas Savienības.

Privātpersona, saņemot “Latvijas Pasta aicinājumu” ar norādi “Muitojams sūtījums”, varēs izvēlēties vienu no šādām iespējām nokārtot muitas formalitātes:

  • pati aizpildīt un iesniegt vienkāršoto vai standarta[1] importa muitas deklarāciju Elektroniskajā muitas datu apstrādes sistēmā (EMDAS);
  • pilnvarot “Latvijas Pastu” vai citu pārstāvi, kas sniedz šādus pakalpojumus, nokārtot muitas formalitātes.

Atšķirībā no līdzšinējās kārtības, privātpersonas vairs nesaņems “Latvijas Pasta aicinājumu” ar jau aprēķinātu maksājamo nodokļu summu, bet gan ar norādi, ka sūtījumam jāveic atmuitošana.

“Latvijas Pasta aicinājumā” būs norādīta tam pieejamā informācija par pasta sūtījumu, kas nepieciešama, lai noformētu vienkāršoto Importa muitas deklarāciju pasta sūtījumiem.

“Latvijas Pasta” darbinieks izsniegs adresātam pasta sūtījumu tikai pēc attiecīgo muitas formalitāšu izpildes – muitas deklarācijas noformēšanas un muitas maksājumu apmaksas. Lai saņemtu sūtījumu, privātpersonai pasta nodaļā būs jāuzrāda “Latvijas Pasta aicinājums”.

Muitas deklarāciju noformēšana

Vienkāršoto Importa muitas deklarāciju pasta sūtījumiem EMDAS var noformēt, ja preču vērtība sūtījumā ir līdz 1000 EUR un preču svars nepārsniedz 1000 kg un ja uz tām neattiecas kādi normatīvajos aktos noteikti ierobežojumi.

Ja uz sūtījumā esošajām precēm attiecas ierobežojumi, tad EMDAS “Importa muitas deklarācijas pasta sūtījumiem” preču klasifikatorā “Preces apraksts” tās nebūs iekļautas. Tas nozīmē, ka tām nedrīkst piemērot vienkāršoto deklarēšanu un obligāti ir jānoformē standarta Importa muitas deklarācija. Ar vienkāršotā veidā muitojamo preču sarakstu var iepazīties arī VID mājaslapā.

Persona var izvēlēties – noformēt standarta Importa muitas deklarāciju pati vai izmantot pakalpojumu sniedzējus, kas pārzina muitas formalitātes.

Abu veidu muitas deklarācijas var aizpildīt VID Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS). EDS sākumlapā jāizvēlas sadaļa “Muitas datu apstrāde”. Nonākot Elektroniskajā muitas datu apstrādes sistēmā jeb EMDAS, jāklikšķina uz “Importa muitas deklarācijas pasta sūtījumiem”, jāizvēlas “Izveidot deklarāciju” un jāaizpilda vienkāršotās deklarācijas lauki. Savukārt standarta Importa muitas deklarāciju var aizpildīt, izvēloties EMDAS kreisās puses izvēlnē “IKS(IMD)” un tad augšpusē – “Importa muitas iestāde”. Deklarācijas forma tiks atvērta, uzklikšķinot uz “Izveidot deklarāciju”.

Plašāka informācija par vienkāršotās Importa muitas deklarācijas aizpildīšanu ir pieejama VID mājaslapas sadaļā Muita – Pasta sūtījumi. Informācija par standarta Importa muitas deklarācijas aizpildīšanu ir pieejama VID mājaslapas sadaļā Muita – Pasta sūtījumi – Standarta Importa muitas deklarācijas aizpildīšana.

Citi svarīgi muitas nosacījumi

Atgādinām, ka komerciālā sūtījumā esošām precēm vērtībā līdz 22 EUR tiek piemērots atbrīvojums no nodokļiem, līdz ar to par tām nav jāsniedz Importa muitas deklarācija pasta sūtījumiem. Ja preču vērtība pārsniedz 22 EUR, ir jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis. Ja preču vērtība pārsniedz 150 EUR, jāmaksā gan muitas nodoklis, gan PVN.

Savukārt privātpersonas nekomerciālie sūtījumi (dāvanas) citai privātpersonai jādeklarē muitai, ja preču vērtība pārsniedz 45 EUR. Par precēm, kuru vērtība pārsniedz 45 EUR, ir jāmaksā gan muitas nodoklis, gan PVN.

Uz atsevišķu preču (piemēram, akcīzes preču, smaržu un tualetes ūdeņu) sūtīšanu attiecas ierobežojumi, ar kuriem var iepazīties VID mājaslapas sadaļā Muita – Pasta sūtījumi – Komerciāli sūtījumi un Nekomerciāli sūtījumi. Plašāka informācija par ierobežojumiem pieejama VID mājaslapas sadaļā Muita – Ierobežojumi un aizliegumi preču pārvietošanai.

Informāciju sagatavoja:

VID Sabiedrisko attiecību daļa

Tālr. 67122668, 67122670

Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

www.vid.gov.lv

[1] Ja uz preci attiecas ierobežojumi un to nav iespējams atmuitot vienkāršotā veidā.