2024. gada 18. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Noskaidroti Smiltenes novada pašvaldības apbalvojumu laureāti

Katru gadu 18.novembrī, atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas dienu, Smiltenes novada dome sveic novada cilvēkus, kuri ar savu darba sparu, entuziasmu un pašaizliedzību ir uzlabojuši un bagātinājuši līdzcilvēku ikdienu, rūpējušies par Smiltenes novada labklājību, pozitīvu atpazīstamību un attīstību.

28.oktobrī Smiltenes novada domes sēdē deputāti izvērtēja Smiltenes novada apbalvojumu nominācijas:

Apbalvojums “Smiltenes novada Goda cilvēks” piešķirts Jurim Matvejam. 

Atgriežoties Smiltenē, pēc dienesta armijā 1972.gadā Juris Matvejs uzsāka darbu SIA 8CBR,kas palika pirmā un vienīgā darbavieta līdz pat 2010.gadam. Pirmais objekts jaunajam būvinženierim bija pirts būvniecība, pēc tam hokeja laukums pie Tepera ezera, tad Vecā parka gājēju celiņu projektēšana un būvniecība. Vienlaikus Jura Matveja lielākā kaislība ir arhitektūra. Tapuši projekti dzīvojamām mājām un dažādām saimniecības ēkām. Kopumā projektētas aptuveni 30 dzīvojamās mājas, arī lielas ražotnes, piemēram, SIA “Smiltene Impex”. Smilteniešu vidū iesaukts par Matveju Jurīti, viņš ir pabijis teju katrā Smiltenes ēkā, nekad nav atteicis savu padomu un vienmēr atradis laiku. Neskatoties uz lielo aizņemtību, Juris Matvejs atrod laiku saviem hobijiem – makšķerēšanai un augļu koku potēšanai. Daudzos Smiltenes dārzos ražo viņa potētas ābeles, plūmes un bumbieres. Juris Matvejs ir cilvēks, kas ar savām zināšanām ir stiprinājis un stiprina Smiltenes vārdu no “pašiem pamatiem”.

 

Gada balvas piešķirtas šādās nominācijās: 

“Gada balva KULTŪRĀ” – Smiltenes novada muzeja vadītājai Ievai Miķei, kuras enerģija un spēja darboties starpdisciplinārās kultūras vidē, sniegusi nozīmīgu ieguldījumu novadpētniecībā, dažādu pasākumu un projektu virzībā. 

“Gada balva IZGLĪTĪBĀ” – Smiltenes tehnikuma Veterinārmedicīnas nodaļas vadītājai Mārītei Dragonei, kas Smiltenes Tehnikumā strādā kopš 1975. gada un darba stāžs iestādē jau ir 45 gadi. Mārīte ir stratēģiska vadītāja savā kolektīvā, aktīvi iesaistās administrācijas darbā, ar savu darba sparu un entuziasmu viņa bagātina kolektīva ikdienu. Viņa ir atvērta jaunām idejām un cenšas tās īstenot dzīvē. 

“Gada balva TAUTSAIMNIECĪBĀ” – zīmola “InGo” īpašniecei un SIA “Latwing” valdes priekšsēdētājai Ingai Ērglei. Beigusi Smiltenes ģimnāziju, apguvusi augstāko izglītību Latvijā un ārvalstīs, atteikusies no galvaspilsētas iespējām, lai atgrieztos dzimtajā Smiltenes novadā jau kā uzņēmēja, pārceļot arī ražošanas procesu uz Blomes pagastu. 

“Gada balva VESELĪBAS AIZSARDZĪBĀ UN SOCIĀLAJĀ APRŪPĒ” – SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas darbiniecei Dzintrai Kotovai, kas savas darba gaitas Smiltenes slimnīcā uzsākusi jau 1998.gadā un, pēc slimnīcas stacionāra likvidēšanas, uzsāka strādāt par aprūpētāju ar kvalifikāciju – māsas palīgs. Šogad kopā ar ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļu svin jau desmit gadu jubileju. Dzintra ir laipna, izpalīdzīga un atsaucīga darbiniece, kura savu darbu veic ar sirsnību un atbildību pret klientiem. 

 

Smiltenes novada domes apbalvojumu “Goda raksts” piešķir: 

Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” saimniecības vadītājai Aivijai Sirmajai, pateicoties darbinieces zināšanām, lielajai pieredzei, atbildībai un precizitātei, visu iestādes darbinieku ikdienas darbs ir drošs un iepriekš paredzams. 

Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” skolotājai Aigai Ceplei par nenovērtējamu ieguldījumu pirmsskolas izglītības darbā, ieviešot kompetencēs balstītas izglītības saturu mācību vidē. 

Bilskas pagasta pārvaldes ēkas uzraudzei Regīnai Čerņakovskai – cilvēks uz kuru var paļauties, ir radoša un darboties griboša, vienmēr ir nemitīgā kustībā un nekad neliedz padomu, palīdzību, ja tas ir nepieciešams. 

SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” ilggadējai ārstei Maijai Lauzei, kas nu jau 46 gadus strādā Smiltenes slimnīcā un visu savu darba mūžu ir veltījusi ķirurģijai, strādājot gan stacionārā, gan ambulatorajā daļā kā arī veikusi dežūrārsta pienākumus Steidzamās medicīniskās palīdzības punktā.

Launkalnes pagasta pārvaldes vadītājam Mārim Lazdiņam, kas strādā no visas sirds novadam un savam pagastam, kā rezultātā saimnieciskās darbības  un kultūras aktivitātes Launkalnes pagastā  ir stipras un ilgtspējīgas.

 

Smiltenes novada domes apbalvojumu “Pateicības raksts” piešķir: 

Bijušajai Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” mūzikas skolotājai Anitai Moruzai – par godprātīgu darbu pirmsskolas izglītības jomā; 

Bijušajai Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” veļas pārzinei Ligitai Norkus – par pašaizliedzīgu darbu un atbalstu; 

Atvērtās saimniecības “Zadiņi” vadītājam Elgaram Felcim – par ekoloģiska un ilgtspējīga dzīvesveida popularizēšanu un veicināšanu Smiltenes novadā. 

 

Ir sācies Latvijas  Valsts svētku laiks, kad savās domās izvērtējam prioritātes, ģimenes vērtības, vidi, kurā dzīvojam un valsti, kuru veido katrs latvietis un viņa ikdienas darbi. Aicinām pavadīt svētku laiku kopā ar ģimeni, stāstot bērniem, par to, kāpēc ir svarīgi atzīmēt Lāčplēša dienu un, kas veido Latviju šodien, kas ir pašaizliedzība un varonība, kas ir godājamas vērtības ik katrā no mums – Mēs esam stipri cilvēki, stiprā novadā!  

Atzīmējot Lāčplēša dienu, nenotiks tradicionālie piemiņas brīži un lāpu gājiens, taču 11.novembrī pie Brīvības kara varoņu pieminekļa Smiltenes pilsētas kapsētā tiks nodrošināta iespēja iedegt svecīti un nolikt ziedus, lai godinātu un pateiktos brīvības cīnītājiem, kuru uzdrīkstēšanās, drosme un pašaizliedzība 1919. gadā sekmēja vienu no svarīgākajām uzvarām ceļā uz neatkarīgu Latviju. Pieminot mūsu varoņus, laika periodā no plkst. 19.00 līdz plkst. 21.00 pie Brīvības kara varoņu pieminekļa būs goda sardze un atbilstoša fona mūzika. 

Šajā gadā arī Smiltenes novada domes apbalvojumu pasniegšanas ceremonija netiks organizēta plašam apmeklētāju lokam, bet par to, kā norisināsies apbalvojumu pasniegšana, informācija vēl sekos. 

 

Lai visiem veselība, sirsnīgi un gaiši svētki savās ģimenēs! 

 

Informāciju sagatavoja, 

Linda Beitika 

Sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Foto: Agnis Melderis