2023. gada 9. dec.
A- A A+
Viegli lasīt

PAPILDINĀTS: Pagaidu transporta masas ierobežojumi uz ceļiem Smiltenes novadā

Lai novērstu pašvaldības autoceļu bojājumus sliktu klimatisko apstākļu dēļ, noteikts aizliegums veikt kravu pārvadājumus, ja transportlīdzekļa masa pārsniedz noteiktu apjomu, pa noteiktiem Smiltenes novada pašvaldības pagastu ceļiem. Vairāk informācijas vēršoties pagastu pārvaldniekiem/cēm.  Ierobežojumi spēkā līdz nākošajam rīkojumam un tiks atcelti atbilstoši laika apstākļiem katrā pagastā.

Aizliegums attiecas uz visām juridiskām un fiziskām personām, kuru transportlīdzekļiem vai to sastāviem pilna masa pārsniedz norādīto apjomu un kuri izmanto norādītos Smiltenes novada pašvaldības ceļus:

2.1. mežistrādei;

2.2. smagu kravu pārvadāšanai;

2.3. lauksaimniecības zemju apsaimniekošanai.

Lūgums kravas automobiļu vadītājiem ievērot masas ierobežojumus.

Aicinām iedzīvotājus, redzot iespējamos pārkāpumus, ziņot Valsts policijai pa tālruni 110. 

Aktuālie kravas pārvadājumu ierobežojumi:

Pagasts Ceļa posms/-i Masas ierobežojums Spēkā stāšanās datums Atbildīgā persona
Gaujienas pagasts Dambīši-Lesiņi 7 tonnas 09.10.2023 Inguna Avota:

tel.nr. 27805625

[email protected]

Gaujienas pagasts Zvārtava-Imantas 7 tonnas 16.10.2023 Inguna Avota:

tel.nr. 27805625

[email protected]

Bilskas pagasts Vimbas-Jaunegļi 10 tonnas 16.10.2023 Linda Karlsone

tel. nr. 29189126