2022. gada 17. maijs
A- A A+
Viegli lasīt

Pagaidu transporta masas ierobežojumi uz ceļiem Smiltenes novadā

Lai novērstu pašvaldības autoceļu bojājumus sliktu klimatisko apstākļu dēļ, noteikts aizliegums veikt kravu pārvadājumus, ja transportlīdzekļa masa pārsniedz pa noteiktiem Smiltenes novada pašvaldības pagastu ceļiem. Vairāk informācijas vēršoties pagastu pārvaldniekiem/cēm.   Ierobežojumi spēkā līdz nākošajam rīkojumam un tiks atcelti atbilstoši laika apstākļiem katrā pagastā.

Aizliegums attiecas uz visām juridiskām un fiziskām personām, kuru transportlīdzekļiem vai to sastāviem pilna masa pārsniedz 10 tonnas, un kuri izmanto norādītos Smiltenes novada pašvaldības ceļus:

2.1. mežistrādei;

2.2. smagu kravu pārvadāšanai;

2.3. lauksaimniecības zemju apsaimniekošanai.

Lūgums kravas automobiļu vadītājiem ievērot masas ierobežojumus.

Transporta masas ierobežojums 10 t ir spēkā uz ceļiem:

 

Pagasts Ceļa posma /ielas nosaukums/

Mājas nosaukums

Termiņš no kura sākas ierobežojumi Atbildīgās personas kontakti
 

Apes pagasts

Ape – Kalpaki – Silmaļi – Melnupes 07.03.2022 Mob.tālr: 22036330

[email protected]

Apes pagasts Sapnīši – Graudi 07.03.2022 Mob.tālr: 22036330

[email protected]

Apes pagasts Lipski – Jaunlāči – Eglītes 07.03.2022 Mob.tālr: 22036330

[email protected]

Apes pagasts Ape – Skripji – Dārziņi – Peļļi 07.03.2022 Mob.tālr: 22036330

[email protected]

Apes pagasts Ķekši – Ķipari – Žagatas – Purveiti 07.03.2022 Mob.tālr: 22036330

[email protected]

Apes pagasts Grūbe – Silamiķītes 07.03.2022 Mob.tālr: 22036330

[email protected]

Apes pagasts Jaši – Baloži – Vārpas 07.03.2022 Mob.tālr: 22036330

[email protected]

Apes pagasts Skripji – Avotiņi 07.03.2022 Mob.tālr: 22036330

[email protected]

Apes pagasts Grūbe – Jaunzuši 07.03.2022 Mob.tālr: 22036330

[email protected]

Apes pagasts Silmaļi  – Mālsalas 07.03.2022 Mob.tālr: 22036330

[email protected]

Apes pagasts Ape – Priedītes -Priedulēni 07.03.2022 Mob.tālr: 22036330

[email protected]

Apes pagasts Dārziņi – Purakalni – Ķekši 07.03.2022 Mob.tālr: 22036330

[email protected]

Apes pagasts Ķipari – Klinci – Kalnāji 07.03.2022 Mob.tālr: 22036330

[email protected]

Apes pagasts Vīksnes – Korintes – Grietiņas 07.03.2022 Mob.tālr: 22036330

[email protected]

Apes pagasts Skripji – Pauļi 07.03.2022 Mob.tālr: 22036330

[email protected]

Variņu pagasts “Mazkalni – Jaunzemi – Vilciņi 14.03.2022 Mob. tālr. 64722368 [email protected]
Variņu pagasts “Ķeņģi – Jaunzemi’ 14.03.2022 Mob. tālr. 64722368 [email protected]
Variņu pagasts “Sējumi – Strazdukalni”, 14.03.2022 Mob. tālr. 64722368 [email protected]
Variņu pagasts , “Strazdukalni – Vecsilzemnieki” 14.03.2022 Mob. tālr. 64722368 [email protected]
Blomes pagasts “Lapsiņas-Pāņi” 23.02.2022 Mob. tālr. 26420044 [email protected]
Blomes pagasts “Jaunaiskrogs-Mitini-Riņģi” 23.02.2022 Mob. tālr. 26420044 [email protected]
Trapenes pagasts “Kristiņi – Stādzēni” 16.03.2022. Mob. tālr. 62702302

[email protected]

Trapenes pagasts “Indriķi – Ķēniņkalni” 16.03.2022. Mob. tālr. 62702302

[email protected]

 

Aicinām iedzīvotājus, redzot iespējamos pārkāpumus, ziņot Valsts policijai pa tālruni 110.