2023. gada 23. marts
A- A A+
Viegli lasīt

PAPILDINĀTS: Pagaidu transporta masas ierobežojumi uz ceļiem Smiltenes novadā

Lai novērstu pašvaldības autoceļu bojājumus sliktu klimatisko apstākļu dēļ, noteikts aizliegums veikt kravu pārvadājumus, ja transportlīdzekļa masa pārsniedz noteiktu apjomu, pa noteiktiem Smiltenes novada pašvaldības pagastu ceļiem. Vairāk informācijas vēršoties pagastu pārvaldniekiem/cēm.  Ierobežojumi spēkā līdz nākošajam rīkojumam un tiks atcelti atbilstoši laika apstākļiem katrā pagastā.

Aizliegums attiecas uz visām juridiskām un fiziskām personām, kuru transportlīdzekļiem vai to sastāviem pilna masa pārsniedz norādīto apjomu un kuri izmanto norādītos Smiltenes novada pašvaldības ceļus:

2.1. mežistrādei;

2.2. smagu kravu pārvadāšanai;

2.3. lauksaimniecības zemju apsaimniekošanai.

Lūgums kravas automobiļu vadītājiem ievērot masas ierobežojumus.

Transporta masas ierobežojums 2,5 t ir spēkā uz ceļa:

Pagasts Ceļa posma /ielas nosaukums/

Mājas nosaukums

Termiņš no kura sākas ierobežojumi Atbildīgās personas kontakti
 

Gaujienas pagasts

Zvārtava – Sili (ceļa posms 0 – 0,85 km) 22.03.2023. Tālrunis: 64381158, 27805625

[email protected]

Gaujienas pagasts Zvārtava – Imantas (ceļa posms 0 – 2,22 km) 22.03.2023. Tālrunis: 64381158, 27805625

[email protected]

Gaujienas pagasts Dambīši – Lesiņi (ceļa posms 0 – 2,05 km) 22.03.2023. Tālrunis: 64381158, 27805625

[email protected]

Gaujienas pagasts Tuntes – Līvakas (ceļa posms 0 – 2,02 km) 22.03.2023. Tālrunis: 64381158, 27805625

[email protected]

 

Transporta masas ierobežojums 6 t ir spēkā uz ceļa:

Pagasts Ceļa posma /ielas nosaukums/

Mājas nosaukums

Termiņš no kura sākas ierobežojumi Atbildīgās personas kontakti
Drustu pagasts “Robežnieki – Auļukalns” 24.03.2023. Mob. tālr: 22334927

[email protected]

Drustu pagasts “Skripsti – Rideļi” 24.03.2023. Mob. tālr: 22334927

[email protected]

Drustu pagasts “Glāznieki – Ozolkalns” 24.03.2023. Mob. tālr: 22334927

[email protected]

Drustu pagasts “Vecariešas” – “Krāmi” 24.03.2023.  Mob. tālr: 22334927

[email protected]

Drustu pagasts “Ģībēni – Ķeveri” 24.03.2023. Mob. tālr: 22334927

[email protected]

Drustu pagasts “Skripsti – Pipari” 24.03.2023. Mob. tālr: 22334927

[email protected]

Drustu pagasts “Mazvīļumi – Tulči – Ķirši” 24.03.2023. Mob. tālr: 22334927

[email protected]

Drustu pagasts “Mīlakšas – Glāznieki – Pansionāts”  24.03.2023. Mob. tālr: 22334927

[email protected]

Drustu pagasts “Mazvīļumi – Apiņi – Gatarta” 24.03.2023. Mob. tālr: 22334927

[email protected]

Drustu pagasts “Doles  – Auļukalns”  24.03.2023. Mob. tālr: 22334927

[email protected]

Drustu pagasts “Grantskalni – Mārškalni” 24.03.2023. Mob. tālr: 22334927

[email protected]

Drustu pagasts “Drusti – Iepoļi” 24.03.2023. Mob. tālr: 22334927

[email protected]

Drustu pagasts “Drusti – Silnieki” 24.03.2023. Mob. tālr: 22334927

[email protected]

Drustu pagasts “Imanti – Liepēri” 24.03.2023. Mob. tālr: 22334927

[email protected]

 

Transporta masas ierobežojums 7 t ir spēkā uz ceļa:

Ceļa posma /ielas nosaukums/

Mājas nosaukums

Termiņš no kura sākas ierobežojumi Atbildīgās personas kontakti
Ape – Kalpaki – Silmaļi – Melnupes 19.11.2022. Mob.tālr: 22036330

[email protected]

Sapnīši – Graudi 19.11.2022. Mob.tālr: 22036330

[email protected]

Lipski – Jaunlāči – Eglītes 19.11.2022. Mob.tālr: 22036330

[email protected]

Ape – Skripji – Dārziņi – Peļļi 19.11.2022. Mob.tālr: 22036330

[email protected]

Ķekši – Ķipari – Žagatas – Purveiti 19.11.2022. Mob.tālr: 22036330

[email protected]

Grūbe – Silamiķītes 19.11.2022. Mob.tālr: 22036330

[email protected]

Jaši – Baloži – Vārpas 19.11.2022. Mob.tālr: 22036330

[email protected]

Skripji – Avotiņi 19.11.2022. Mob.tālr: 22036330

[email protected]

Grūbe – Jaunzuši 19.11.2022. Mob.tālr: 22036330

[email protected]

Silmaļi  – Mālsalas 19.11.2022. Mob.tālr: 22036330

[email protected]

Ape – Priedītes -Priedulēni 19.11.2022. Mob.tālr: 22036330

[email protected]

Dārziņi – Purakalni – Ķekši 19.11.2022. Mob.tālr: 22036330

[email protected]

Ķipari – Klinci – Kalnāji 19.11.2022. Mob.tālr: 22036330

[email protected]

Vīksnes – Korintes – Grietiņas 19.11.2022. Mob.tālr: 22036330

[email protected]

Skripji – Pauļi  19.11.2022. Mob.tālr: 22036330

[email protected]

Raunas pagasts
Pansionāts – Drūģi 16.03.2023 Mob. tālr:28397062

[email protected]

Mucenieki- Zvirgzdiņi-Irbītes posmā Lāčplēši (pie apbraucamā ceļa) – Irbītes 16.03.2023 Mob. tālr:28397062

[email protected]

Rauna (pie apbraucamā ceļa) – Baiduņi 16.03.2023 Mob. tālr:28397062

[email protected]

Cimza – Dravēļi 16.03.2023 Mob. tālr:28397062

[email protected]

 

Transporta masas ierobežojums 10t ir spēkā uz ceļa:

Pagasts Ceļa posma / ielas nosaukums /Mājas nosaukums Termiņš no kura sākas ierobežojumi Atbildīgās personas kontakti
Blomes pagasts “Jaunaiskrogs-Mitini-Riņģi” 20.12.2022. Mob.tālr: 26420044

[email protected]

Blomes pagasts “Lapsiņas – Pāņi” 22.12.2022. Mob.tālr: 26420044

[email protected]

Brantu pagasts “Āšķipu” ceļš 23.12.2022. Mob.tālr: 29127008

[email protected]

Brantu pagasts “Gailīšu” ceļš  23.12.2022. Mob.tālr: 29127008

[email protected]

Virešu pagasts A2-Vecaidievi 03.01.2023. Mob.tālr: 29489660

[email protected]

Virešu pagasts A2- Gobas 03.01.2023. Mob.tālr: 29489660

[email protected]

Virešu pagasts A2 – Luikas 03.01.2023. Mob.tālr: 29489660

[email protected]

Virešu pagasts A2 – Silenieki 03.01.2023. Mob.tālr: 29489660

[email protected]

Virešu pagasts A2 – Sidrabene – Raiteri 03.01.2023. Mob.tālr: 29489660

[email protected]ltenesnovads.lv

Virešu pagasts Bišusila ceļš 03.01.2023. Mob.tālr: 29489660

[email protected]

Virešu pagasts V411 – Čiekuri – Gargrīdas – Druvkalni 03.01.2023. Mob.tālr: 29489660

[email protected]

Aicinām iedzīvotājus, redzot iespējamos pārkāpumus, ziņot Valsts policijai pa tālruni 110.