2022. gada 9. aug.
A- A A+
Viegli lasīt

NVA aicina izglītības iestādes pieteikties mācību īstenošanai NVA klientiem Pēc profesionālās un neformālās izglītības programmu apguves 2021.gadā darbā iekārtojās vairāk nekā 4,8 tūkstoši NVA klientu

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina izglītības iestādes pieteikties izglītības programmu īstenošanai NVA klientiem: profesionālās pilnveides, profesionālās tālākizglītības un valsts valodas izglītības programmu īstenošanai piedāvājumi jāiesniedz līdz 2022.gada 14.janvārim, savukārt svešvalodu, datorzinību un citu izglītības programmu īstenošanai jāpiesakās līdz 2022.gada 24.janvārim. Detalizētāka informācija par pieteikšanās nosacījumiem un iesniedzamajiem dokumentiem ir pieejama NVA vietnes sadaļā “Izsludinājumi” (https://www.nva.gov.lv/lv/izsludinajumi)

Iespēja ar NVA atbalstu apgūt mainīgajā darba tirgū nepieciešamās profesionālās zināšanas, prasmes un iemaņas bezdarbniekiem un darba meklētājiem tiek piedāvāta Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” ietvaros. 2022. gadā NVA reģistrētie klienti, kuriem darba atrašanai nepieciešams iegūt vai pilnveidot profesionālās zināšanas un prasmes, varēs iesaistīties ne vien profesionālās un neformālās izglītības programmu apguvē, bet arī modulārās profesionālās tālākizglītības programmas moduļa vai moduļu kopu apguvē, kā arī augstākās izglītības studiju kursa vai kursu moduļu apguvē.

NVA piedāvājumā arvien vairāk tiek iekļautas arī tādas profesionālās pilnveides un  neformālās izglītības programmas, kuras var apgūt attālināti, tādā veidā padarot izglītības programmas pieejamākas. Apmācību piedāvājumā ir izglītības programmas, kas bezdarbniekiem un darba meklētājiem sniedz iespēju gan apgūt digitālās prasmes, gan pilnveidot jau esošās zināšanas informācijas tehnoloģiju un komunikācijas jomā.

2021. gadā profesionālajā apmācībā iesaistītie bezdarbnieki visbiežāk izvēlējās apgūt tādas profesionālās izglītības programmas kā mazā biznesa organizēšana, projektu vadība, lokmetinātājs (dažādas kvalifikācijas), aprūpētājs, loģistikas darbinieks, klientu apkalpošanas operators. Izmantojot NVA piedāvātās neformālās izglītības iespējas, visvairāk klientu priekšroku deva dažādām datorzinību programmām, apgūstot datorzinību pamatus, paplašinot savas zināšanas digitālajā mārketingā un web risinājumu izstrādē vai apgūstot tādas datorprogrammas kā Corel Draw Graphics un AutoCAD. Zināšanas tika papildinātas arī finanšu datu analīzē un pārskatu sagatavošanā Excel programmā. NVA klientu vidū joprojām pieprasītas ir transportlīdzekļu vadītāju (C un CE kategoriju autovadītāji) un traktortehnikas vadītāju mācību programmas.

Pēc profesionālās apmācības, neformālās izglītības programmu apguves un apmācībām, kas tiek īstenotas sadarbībā ar darba devējiem, pastāvīgā darbā šogad ir iekārtojušies vairāk nekā 4,8 tūkstoši NVA reģistrēto klientu.

Plašāka informācija par NVA mācību piedāvājumu klientiem ir pieejama NVA vietnes sadaļā “Apmācību iespējas” (https://www.nva.gov.lv/lv/apmacibu-iespejas)