2024. gada 22. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Par dolomīta ieguvi Grundzāles pagastā

Informējam, kas Smiltenes novada domes 2018.gada 25.jūlija sēdē tika pieņemts lēmums akceptēt SIA “Īpašumi EG” (reģ.Nr. 40103442701, juridiskā adrese “Tigranas” Tīnūžu pag., Ikšķiles novads) paredzēto darbību – dolomīta ieguvi atradnes “Dzeņi” iecirkņos “Kalna Kades – 1” un “Kalna Kades – 2” Grundzāles pagasta nekustamajos īpašumos “Kalna Kades” (kadastra nr.94580070075, zemes vienības kadastra apzīmējums Nr.94580070075, platība 52,8 ha) un “Bemberu pļavas” (kadastra Nr.94580070076, zemes vienības kadastra apzīmējums 94580070076), platībā attiecīgi 9,98 ha un 22,76 ha.

Iepriekš informējām, ka Vides pārraudzības valsts birojs (VPVB) ir izdevis atzinumu SIA „Īpašumi EG” dolomīta ieguvei derīgo izrakteņu atradnē „Dzeņi” iecirkņi „Kalna kades – 1” un “Kalna kades – 2” Smiltenes novada Grundzāles pagastā.

Ar atzinumu par ziņojumu var iepazīties VPVB mājas lapā http://www.vpvb.gov.lv/lv un Smiltenes novada Grundzāles pagasta pārvaldē Tilta ielā 5.

Ar domes lēmumu var iepazīties novada mājas lapā ŠEIT un Smiltenes novada Grundzāles pagasta pārvaldē Tilta ielā 5.