2024. gada 24. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Par Smiltenes novada Pašvaldības policijas priekšnieci tiek apstiprināta Egija Cekula

Smiltenes novada domē šonedēļ tika saņemts Iekšlietu ministrijas saskaņojums par Egijas Cekulas apstiprināšanu Pašvaldības policijas priekšnieces amatā, kuram viņu izvirzīja amata konkursa komisija.

Kā informēts iepriekš, 2019.gada jūnijā tika izsludināts konkurss uz vakanto Smiltenes novada Pašvaldības policijas priekšnieka amata vietu uz kuru kopumā tika saņemti 9  pieteikumi.

Amata konkurss tika organizēts trīs kārtās. Pirmajā kārtā komisija izvērtēja kandidātu iesniegto pieteikumu atbilstību izvirzītajām prasībām, otrajā kārtā – darba intervijās klātienē – komisija vērtēja kandidātu zināšanu un kompetenču atbilstību amata prasībām: izpratni par policijas ikdienas darba organizēšanu, sabiedriskās kārtības un drošības pasākumu organizēšanu, pašvaldības policijas darbu reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšanu, pieredzi policijā vai citās tiesībaizsardzības iestādēs. Trešajai kārtai tika izvirzīti 2 pretendenti. Klātienes sarunā komisija vērtēja pretendentu spēju sniegt priekšlikumus policijas darba pilnveidei, argumentēti, analītiski paust savu viedokli un izpratni par attīstības virzieniem pašvaldības policijas darba uzlabošanā.

Izvērtējot visās trīs kārtās iegūto informāciju, konkursa komisija pieņēma lēmumu Pašvaldības policijas priekšnieka amatam virzīt Egiju Cekulu.

Egija Cekula ir ieguvusi bakalaura grādu tiesībzinātnē un juriskonsulta kvalifikāciju, kā arī jaunākā policijas kārtībnieka kvalifikāciju. Savā mācību un darba pieredzē iesaistījusies dažādos procesos, lai veicinātu normatīvo aktu prasību ievērošanu, kontroli. Kopš 2018.gada augusta E.Cekula ir strādājusi par vecāko inspektori Smiltenes novada Pašvaldības policijā. Kā svarīgākos darbus, stājoties amatā, E.Cekula, min komunikācijas un sabiedrības informētības uzlabošanu: “Tiks turpināts darbs, lai realizētu izstrādāto Smiltenes novada sabiedriskās kārtības un drošības attīstības plānu. Tāpat plānoju veicināt Pašvaldības policijas komunikāciju ar sabiedrību, tostarp izpratni par policijas darbu, rīkojot informatīvās un izglītojošās tikšanās mācību iestādēs ar skolēniem”.

E.Cekula Smiltenes novada Pašvaldības policijas priekšnieces amatā stājās no 2019.gada 28.augusta, kad tika saņemta rakstiska piekrišana par viņas apstiprināšanu amatam no Latvijas Republika Iekšlietu ministrijas, kas tika pieprasīta atbilstoši likuma “Par policiju” 21.pantam.

Informāciju sagatavoja:
Inga Kovala,
Smiltenes novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste