2024. gada 14. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Par vides pieejamību Smiltenes vidusskolas internātā

Drošība pirmajā vietā – pamatnostādne, plānojot 2020. gadā ekspluatācijā nodoto Smiltenes vidusskolas internātu. Aktualizējoties bažām par vides pieejamību tajā, Smiltenes novada pašvaldība skaidro:

2016. gadā novadā veiktā izglītības reforma, apvienojot trīs izglītības iestādes, pavēra iespējas apjomīgu investīciju piesaistei, un tika īstenots pašvaldības projekts “Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā”. Tā mērķis bija uzlabot mācību vidi un attīstīt esošo infrastruktūru, lai sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu. Tā ietvaros pārbūvēts skolas korpuss un sporta laukums, pilnveidots informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājums un veikti citi uzlabojumi. Viena no būtiskākajām projekta sastāvdaļām bija internāta uzbūvēšana, kas ļautu moderno, ērto un tehnoloģiski attīstīto skolu apmeklēt arī bērniem no attālākām Smiltenes un citu novadu teritorijām.

Atbilstoši likumdošanas prasībām celtā jaunbūve – internāta ēka – ekspluatācijā nodota 2020. gada 6. februārī. Tajā ir trīs stāvi ar plašām, gaišām telpām. 1. stāvs izbūvēts ar pilnu vides pieejamību, nodrošinot ērtu un drošu vidi skolēniem ar kustību traucējumiem. Tajā izvietotas istabiņas, mācību zāle, atpūtas zona un saimnieciskās telpas. 2. un 3. stāvā – istabiņas. Telpas plānotas tā, lai maksimāli rūpētos par ikviena iemītnieka un darbinieka drošību nelaimes gadījumā un izpildītu ugunsdrošības prasības.

2020. gadā rudenī bažas par vides pieejamības nodrošinājumu pauda tiesībsarga birojs, un atsaucoties viņa aicinājumam Smiltenes novada pašvaldība piesaistīja ekspertu – Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizāciju “Sustento”, kas deva atzinumu: pirmkārt, ēka ir pieejama, bet ieteicams tajā izbūvēt liftu otrajā tās rekonstrukcijas kārtā; otrkārt, ņemot vērā ugunsdrošības prasības, akceptējams, ka vides pieejamība pilnībā nodrošināta 1. stāvā. Tika sniegti un tiek pakāpeniski ieviesti arī citi vides pieejamības uzlabojumi – atbilstošu marķējumu izvietošana, rokturu pārveide, dušas telpu pilnveidošana u.c.

Kā norāda Smiltenes vidusskolas direktora pienākumu izpildītāja Valda Cirīte, līdz šim nav bijušas ar vides pieejamību saistītas problēmas. Tā kā tikšanās ar ģimenes locekļiem, radiem, draugiem vai citām personām tiek organizēta 1. stāva atpūtas zālē epidemioloģiskās drošības un vispārējās kārtības nodrošināšanai, nav bijusi nepieciešamība viesim ar invaliditāti nokļūt ēkas 2. un 3. stāvā. Iebildumu pret vides pieejamību nav arī Smiltenes biedrības “Atbalsts cilvēkiem ar īpašiem vajadzībām” pārstāvei Diānai Ozolai.

Īstenotais projekts “Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā” saņēmis arī divus augstu Latvijas mēroga novērtējumus: 3. vieta konkursa “Gada labākā būve Latvijā 2021” nominācijā “Pārbūve”; atzinība konkursā “Latvijas Būvniecības gada balva 2021”.

Smiltenes novada pašvaldība, īstenojot dažādus projektus, turpina uzlabot vidi tā, lai tā būtu pieejama ikvienam – tiek pilnveidota infrastruktūra un labiekārtojums, kā arī valsts un pašvaldības pakalpojumu pieejamība.


Projekta izmaksas kopējās gada izmaksas ir 5 183 821,38 EUR, no kuriem:

Eiropas Savienības finansējums – 1 869 262, 08 EUR (36%),

valsts budžeta dotācija pašvaldībām – 768 232, 59 (15%);

pašvaldības budžeta finansējums – 2 546 326,71 (49%).


 

Madara Mūrniece

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja p. i.