2023. gada 8. dec.
A- A A+
Viegli lasīt

Pasākumi jūnijā vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā

Smiltenes novada dome īsteno projektu „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā” Nr. 9.2.4.2/16/I/052. Aicinām Smiltenes novada iedzīvotājus piedalīties bezmaksas pasākumos. Jūnijā projekta ietvaros ir paredzētas šādas aktivitātes:

  • Nūjošanas nodarbības, lai uzlabotu vispārējo veselību un apgūtu nūjošanas tehniku trenera vadībā. Dalībniekiem ir iespēja piedalīties nodarbībās ar savām nūjām, kā arī izmantot piedāvātos nūjošanas inventāra komplektus. Nodarbības notiek katru piektdienu, plkst. 10.00 un plkst. 19.00, izņemot 23.06.2017. Pulcēšanās vieta ir pie Tepera ezera āra trenažieriem.
  • Jogas nodarbības, kurās tiks apgūtas jogas pamata pozas, elpošanas vingrinājumi, kā arī fizisku vingrinājumu kompleksi (locītavu, mugurkaula, gremošanas sistēmai), elpošanas prakses. Nodarbības notiks katru otrdienu, plkst. 18.00 Grundzāles kultūras namā, Tilta ielā 5, Grundzālē.

Informējam, ka projekta ietvaros tiek rīkota vasaras dienas nometne bērniem. Nometnes mērķis- popularizēt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu bērnu vidū, attīstīt patstāvību un pārliecību par savām spējām, pievērst bērnu uzmanību veselīga dzīvesveida nozīmīgumam, veicināt veselīga uztura paradumu veidošanos un informēt par dažādu atkarību ietekmi uz turpmāko dzīvi. Nometne norisināsies no 12.06.2017-22.06.2017, Smiltenes vidusskolas telpās Rīgas ielā 16 c, kurās piedalīsies 30 bērni no mērķa grupas ģimenēm.

Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Smiltenes novada iedzīvotajiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotajiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus. Projekts tiek īstenots no 2017. gada maija līdz 2019. gada decembrim.

Lūdzam sekot līdzi aktualitātēm un plānotajiem pasākumiem, kas tiks publicēti pašvaldības mājaslapā www.smiltenesnovads.lv un pašvaldības bezmaksas izdevumā  “Smiltenes novada Domes Vēstis”.

Projekts 9.2.4.2/16/I/052 „ Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā “norisinās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

 

Informāciju sagatavoja:
Smiltenes novada domes
Attīstības un plānošanas nodaļas
Projektu vadītāja, Ieva Dille