2024. gada 24. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Pasniegti stipendijas apliecinājumi Smiltenes vidusskolēniem

Otrdien, 17.septembrī 56 Smiltenes novada vidusskolēniem tika pasniegti stipendijas piešķiršanas apliecinājumi par 2018./2019.m.g. mācību gada noslēguma vidējo vērtējumu un sasniegumiem sabiedriskajās aktivitātēs.

Pašvaldības stipendijas tiek piešķirtas kopš 2016.gada ar mērķi motivēt Smiltenes novada vispārizglītojošo skolu  10. -12.klašu izglītojamos sasniegt iespējami augstākos individuālos intelektuālos rezultātus, apgūstot izglītības programmas, stimulēt izglītojamo vēlmi apgūt augstvērtīgas zināšanas, atbildīgi, ieinteresēti un daudzveidīgi, uzcītīgi un patstāvīgi darboties padziļinātai prasmju apguvei, radošas pieejas izmantošanai mācību priekšmetu un ārpus izglītības programmās.

Stipendiju piešķiršana, pateicoties Smiltenes novada atbalstam, jau vairākus gadus ir kļuvusi par veiksmīgu skolēnu motivēšanas veidu, kas iet rokrokā ar labu izglītību, uzrunājot stipendiātus uzsvēra skolas direktore Ilze Vergina, kā arī pauda lepnumu par  ikviena skolēna sasniegumiem: “Es ļoti lepojos ar jums un vēlos teikt arī Paldies, ka sasaiste ar jūsu darbu ikdienā ir cieši redzama eksāmenu un olimpiāžu rezultātos, un viennozīmīgi arī ārpus stundu aktivitātēs!”

Smiltenes novada Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Grigore, pasniedzot stipendiju apliecinājumus un nododot veiksmes vēlējumus arī no domes priekšsēdētāja Ginta Kukaiņa un izpilddirektora Andra Lapiņa, jauniešiem novēlēja: “Lai jums katram izdodas sasniegt savu mērķi un pakāpties tik augstu pa panākumu kāpnēm, cik to esiet izvēlējušies!”

No 116 Smiltenes novada vidusskolēniem stipendijas šoreiz saņēma 56 jaunieši, no tiem 12 vidusskolēniem vidējais vērtējums mācībās ir vairāk par 9 ballēm, 36 vidusskolēniem mācību gada vidējais vērtējums bija 8 vai augstāks par 8 ballēm, 8 vidusskolēniem virs 7,5 ballēm.

Atgādinām, ka pašvaldības stipendijas tiek piešķirtas 2 reizes gadā (septembrī un janvārī), ņemot vērā 1.semestra un mācību gada noslēguma vidējo vērtējumu un skolas novērtējumu par izglītojamā sabiedrisko aktivitāti. Stipendijas apmērs atkarīgs no izglītojamā sasniegtajiem rezultātiem, jo tie augstāki, jo stipendija lielāka – sākot ar 15 eiro, ja sasniegumu vidējais vērtējums bijis 7,5 balles (jāpiebilst, ka kopš šā gada ir paaugstināts šis vidējais vērtējums no 7 uz 7,5 ballēm), līdz 40 eiro, ja sasniegumu vidējais vērtējums bijis 9,5 balles un vairāk. Vidusskolēni pašvaldības stipendiju saņem katru mēnesi.

Nolikums pieejams ŠEIT.

Apsveicam un lepojamies ar visiem stipendiātiem!

Lai izdevies jaunais mācību gads!

Attēlā:Stipendiāti kopā ar Smiltenes vidusskolas direktori I.Verginu un Izglītības pārvaldes vadītāju G.Grigori.

Informāciju sagatavoja:

Inga Kovala,
Smiltenes novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste