2024. gada 22. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Paziņojums par lokālplānojuma Aumeisteros, Grundzāles pag. nodošanu publiskai apspriešanai

Saskaņā ar Smiltenes novada domes 28.08.2019. lēmumu Nr. 580, protokols Nr. 10,7.§, publiskai apspriešanai nodots lokālplānojums teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Šalkas” zemes vienība, nekustamā īpašuma “Gobas dārzs” zemes vienības daļa un nekustamā īpašuma “Ceļš Rāmava- Gobas” zemes vienības daļa.

Publiskās apspriešanas termiņš no 09.09.2019.līdz 30.09.2019.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 24.09.2019. plkst. 17.30 adresē “Šalkas”, Aumeisteri, Grundzales pag., Smiltenes novads.

Ar lokālplānojuma materiāliem var iepazīties ŠEIT , Ģeoportālā www.geolatvija.lv, kā arī darba dienās no 8.00 – 12.00 un no 13.00- 17.00 Smiltenes novada domē, Attīstības plānošanas nodaļā, Dārza iela 3, Smiltene.

Rakstiskus priekšlikumus līdz 30.09.2019. var iesniegt vai nosūtīt Smiltenes novada domei uz adresi Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729, vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā uz e-pastu [email protected].