2023. gada 1. dec.
A- A A+
Viegli lasīt

Projekta “Green Palette v.2.0.” ietvaros uzstādītas 18 informatīvas plāksnes pie Smiltenes novada ūdenstilpēm

Vasaras sākumā Smiltenes novada pašvaldība informēja, ka sadarbībā ar projekta partneriem – biedrību “Eiroreģions “Pleskava-Livonija””, Balvu, Ludzas un Rēzeknes novadu pašvaldībām, uzsākusi īstenot projektu LVIII-058 “Kopīgās projektu “Zaļā palete un “Nattour” aktivitātes vides pārvaldībā”, akronīms “Green palette v.2.0.”.

Lai sasniegtu projekta mērķus, Smiltenes novada pašvaldība īsteno un ir īstenojusi vairākas aktivitātes. Viena no tām ir vienota dizaina 18 informatīvo plākšņu uzstādīšana pie Smiltenes novada publiskajiem ūdeņiem, ko veica SIA “Metāldekors”. Uz plāksnēm redzama karte ar atrašanās vietu, fakti par konkrēto upi vai ezeru, foto no augšas un kas ir ļoti svarīgi – uz plāksnēm ir noteikumi par atpūtnieku, tai skaitā līdzpaņemto mājdzīvnieku, uzvedību un drošības prasībām atpūtas vietās pie ūdenstilpēm, lai visiem sanāktu lieliska atpūta.

Šādas plāksnes uzstādītas pie:

 • Mēru ūdenskrātuves Bilskas pagastā;
 • Kļavaisas upes uzstādinājuma Palsmanes pagastā;
 • Tepera, Tiltlejas un Vidusezera Smiltenē;
 • Krogus ezera Drustu pagastā;
 • Skolas dīķa un Lubūža ezera Raunas pagastā;
 • Dzirnavu un Asuāna ezera Blomes pagastā;
 • Vaidavas upes Apē;
 • Garā ezera un Peldu dīķa Trapenes pagastā;
 • Lizdoles ezera Launkalnes pagastā;
 • Vecpalsas upes Grundzāles pagastā;
 • Zvārtavas ezera un divās vietās pie Gaujas Gaujienas pagastā.

Aicinām iedzīvotājus izturēties saudzīgi pret atpūtas vietā esošo aprīkojumu, ievērot noteikumus un nepieciešamības gadījumā ziņot par nekārtībām vai negadījumiem, zvanot uz telefona numuriem, kas norādīti uz plāksnēm.

Projekta “Green Palette v.2.0.” ietvaros š.ģ. vasarā organizēti izglītojoši pasākumi iedzīvotājiem un projekta partneriem, tiek izstrādāta tehniskā dokumentācija Tiltlejas ezera tīrīšanai un hidraulisko būvju atjaunošanai, līdz gada beigām plānots uzstādīt 16 statīvus ar glābšanas riņķiem pie Smiltenes novada ūdenstilpēm un, papildus esošajiem trīs zviļņiem pie Krogus ezera, tiks uzstādīti vēl pieci.

Projekta kopējās izmaksas ir 296 479 EUR, Smiltenes novada pašvaldībai kā partnerim projekta izmaksas sastāda 80 000 EUR, no kurām 72 000 EUR ir programmas finansējums,  5% jeb 4000 EUR ir valsts finansējums un 5% jeb 4000 EUR pašvaldības līdzfinansējums.

Projektu plānots realizēt līdz 2023. gada 31.decembrim.

Lasiet vairāk par projektu ŠEIT.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Smiltenes novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

Attīstības un plānošanas nodaļa