2024. gada 20. apr.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Green palette v.2.0.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild  Smiltenes novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.
Projekts
Green palette v.2.0.” tiek īstenots Pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība.

Projekta nosaukums

“Green palette v.2.0.”

Nr. LVIII-058 “Joint actions of Green Palette and NATTOUR projects on environmental management”. Tulkojumā “Kopīgās projektu “Zaļā Palete” un “NATTOUR” aktivitātes vides pārvaldībā” (Zaļā Palete v.2.0 ).

Projekta iesniedzējs, partneri

“Eiroreģions “Pleskava, Livonija”, Smiltenes novada pašvaldība, Balvu novada pašvaldība, Ludzas novada pašvaldība un Rēzeknes novada pašvaldība.

Projekta mērķis

Projektā “Green palette v.2.0.” ir apvienoti divi Pārrobežu sadarbības programmas projekti, kas tika īstenoti iepriekšējās kārtās – projekts “Zaļā palete”, kur vadošais partneris bija biedrība “Eiroreģions “Pleskava, Livonija”” un projekts “Nattour”, kuru vadīja Ludzas novada pašvaldība. Jaunā projekta mērķis ir nostiprināt iepriekšējos abos projektos sasniegtos rezultātus un izplatīt veiksmīgāko iegūto pieredzi vides pārvaldības jomā pašvaldībās un veicinātu plašākas sabiedrības izpratni par dabas nozīmi.

Projekta aktivitātes

Lai sasniegtu projekta mērķus, Smiltenes novada pašvaldība šajā projektā izstrādās tehnisko dokumentāciju Tiltlejas ezera tīrīšanai un hidraulisko būvju atjaunošanai, kā arī uzstādīs 18 informatīvas zīmes pie Smiltenes novada publiskajiem ūdeņiem. Tāpat tiks organizēti izglītojoši pasākumi iedzīvotājiem un projekta partneriem, kuru laikā būs iespēja iepazīties ar informāciju par ilgtspējīgu dabas resursu izmantošanu un vides saglabāšanu.

Projekta īstenošanas laiks

16.04.2023. – 15.11.2023.

Projekta finansējums

Projekta kopējais budžets ir  296 479 EUR, projekta līdzfinansējums Pārrobežu sadarbības programmas 2014 – 2020. gadam finansējums ir 266 831,10 EUR. Smiltenes novada pašvaldībai kā partnerim projekta izmaksas sastāda 80 000 EUR, no kuriem programmas finansējums ir 72 000 EUR, 5% jeb 4000 EUR ir valsts finansējums un 5% jeb 4000 EUR pašvaldības līdzfinansējums.

Publicitāte

28.12.2023.

27.12.2023.

04.07.2023.

11.07.2023.

20.07.2023.

11.08.2023.

27.10.2023.