2024. gada 1. marts
A- A A+
Viegli lasīt

Projekta “Green Palette v.2.0.” ietvaros uzstādīti 16 statīvi ar glābšanas riņķiem pie Smiltenes novada ūdenstilpēm

Vasaras sākumā Smiltenes novada pašvaldība informēja, ka sadarbībā ar projekta partneriem – biedrību “Eiroreģions “Pleskava-Livonija””, Balvu, Ludzas un Rēzeknes novadu pašvaldībām uzsākusi īstenot projektu Nr. LVIII-058 “Green Palette v.2.0”.

Lai sasniegtu projekta mērķus, Smiltenes novada pašvaldība ir īstenojusi vairākas aktivitātes. Viena no tām ir 16 statīvu ar glābšanas riņķiem uzstādīšana pie Smiltenes novada publiskajiem ūdeņiem, ko veica SIA “Metāldekors”. Statīviem pievienota plāksne ar informāciju, ko svarīgi ievērot  atrodoties pie ūdenstilpēm, kā arī aprakstīta rīcība slīkšanas gadījumā, respektīvi, ja cilvēks slīkst – pamet slīcējam glābšanas riņķi un nekavējoties zvani glābšanas dienestam 112, un nosauc uz plāksnes rakstīto atrašanās vietas adresi.

Šādi statīvi ar peldriņķiem uzstādīti pie:

  • Kļavaisas upes uzstādinājuma Palsmanes pagastā;
  • Tepera un Tiltlejas ezeriem Smiltenē;
  • Krogus ezera Drustu pagastā;
  • Skolas dīķa un Lubūža ezera Raunas pagastā;
  • Dzirnavu un Asuāna ezeriem Blomes pagastā;
  • Vaidavas upes Apē;
  • Garā ezera un Peldu dīķa Trapenes pagastā;
  • Lizdoles ezera Launkalnes pagastā;
  • Vecpalsas upes Grundzāles pagastā;
  • Zvārtavas ezera un divās vietās pie Gaujas Gaujienas pagastā.

Aicinām iedzīvotājus izturēties saudzīgi pret atpūtas vietā esošo aprīkojumu, ievērot noteikumus un nepieciešamības gadījumā, ziņot par nekārtībām zvanot uz pašvaldības policijas telefona numuru 28659933.

Bez šīs aktivitātes, projekta “Green Palette” v.2.0. ietvaros vasarā tika organizēti izglītojoši pasākumi iedzīvotājiem un projekta partneriem, izstrādāta tehniskā dokumentācija Tiltlejas ezera tīrīšanai un hidraulisko būvju atjaunošanai, kā arī uzstādītas 18 informatīvas plāksnes pie Smiltenes novada ūdenstilpēm un, papildus esošajiem trīs zviļņiem pie Krogus ezera, ir izgatavoti un tiks uzstādīti vēl pieci.

Projekta kopējās izmaksas ir 296 479 EUR, Smiltenes novada pašvaldībai kā partnerim projekta izmaksas sastāda 80 000 EUR, no kurām 72 000 EUR ir programmas finansējums,  5% jeb 4000 EUR ir valsts finansējums un 5% jeb 4000 EUR pašvaldības līdzfinansējums.

Projekts noslēdzās 2023.gada 31.decembrī.

Lasiet vairāk par projektu  ŠEIT

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Smiltenes novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

Attīstības un plānošanas nodaļa