2024. gada 23. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Projekta StoPWa partneri tiekas Tallinā

No 12. līdz 14. martam Smiltenes pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas pārstāvji piedalījās projekta “Stormwater purification with construction and demolition waste (latviski – Būvniecības un demontāžas atkritumu izmantošana lietus ūdens attīrīšanā)”, akronīms – “StoPWa”, vizītē Tallinā.

Vizītes mērķis bija pārrunāt projekta īstenošanas aktivitātes, problēmas un risinājumus, kā arī iekļaut praktiskas pieredzes apmaiņu, apmeklējot Paljassaare atkritumu savākšanas laukumu,  PTT industriālo būvgružu pārstrādes laukumu Tallinā, un Rae pašvaldību, kur prezentēja projekta pilotdarbības īstenošanas vietu un pārrunāja Rae pašvaldības pieredzi projektā aktualizēto problēmu risinājumā.

Apmeklēta tika arī Tallinas Tehniskā universitāte, kur demonstrēja laboratorijas un testēšanas iekārtas, kur notiek testi saistībā ar projekta aktivitātēm. Vizītes laikā pašvaldības pārstāvji iepazina Igaunijas iestāžu un organizāciju labos piemērus, mācījās no labajām praksēm attiecībā uz būvgružu pārstrādes iespējām un to atgriešanu aprites ekonomikā, tādējādi radot iespējas, lai nākotnē izmantotu šīs zināšanas projektu īstenošanā vietējā līmenī, kā arī gūtā informācija un pieredze ļautu efektīvāk īstenot projektu “StoPWa” Latvijā.

Projekts “StoPWa” ir izcils piemērs tam, kā starptautiskā sadarbība var veicināt inovācijas un ilgtspējīgas attīstības mērķus. StoPWa projekts tiek īstenots INTERREG Centrālā Baltijas programmā 2021.- 2027. gadam un ir vērsts uz inovatīvas lietus ūdeņu filtrācijas sistēmas izstrādāšanu un testēšanu gan laboratorijas vidē, gan ārtelpas testos, kuros tiks būvēti pilna mēroga lietus ūdens filtri Lahti pilsētā (Somija), Harju apriņķī (Igaunija) un Smiltenes novada pašvaldībā.

Projekta īstenošana notiek no 01.04.2023. līdz 31.03.2026., un tā ietvaros tiks izstrādāti un testēti risinājumi, kā izmantot reģenerētus būvniecības atkritumus lietus ūdens filtros. Inovatīvie risinājumi sniegs ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā šajā jomā, radot idejas un iespējas, kā arī ļaus pašvaldībām ieviest jaunus, klimatam draudzīgus risinājumus lietus ūdeņu attīrīšanai.

Vairāk par projektu lasāms Smiltenes novada pašvaldības mājaslapā https://smiltenesnovads.lv/126424-2/ un projekta mājaslapā https://centralbaltic.eu/project/stopwa/.

 

Vita Grigule

Attīstības un plānošanas nodaļa, Smiltenes novada pašvaldība