2021. gada 27. sept.
A- A A+
Viegli lasīt

Realizēts projekts  “Datorgrafikas mācību priekšmeta tehniskā aprīkojuma iegāde Smiltenes Mākslas skolai”

 

Ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu, īstenojot projektu  “Datorgrafikas mācību priekšmeta tehniskā aprīkojuma iegāde Smiltenes Mākslas skolai”, Smiltenes Mākslas skolas datorgrafikas klases tehniskais aprīkojums papildināts ar diviem stacionārajiem datoriem un mācību darbam atbilstošu programmatūru.

Projekta ilgtermiņa mērķis ir nodrošināt vizuālās mākslas kvalitatīvu izglītību un konkurētspēju, veidojot un uzlabojot Smiltenes Mākslas skolas nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi. Projekta rezultātā iegādātā datortehnika un programmatūra nodrošinās kvalitatīvāku grafiskā dizaina apguvi Smiltenes Mākslas skolā.

Projekta kopējās izmaksas – 1700,00 EUR. Finansējums piesaistīts Valsts Kultūrkapitāla mērķprogrammas projektu konkursā “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”.

 

Informāciju sagatavoja

Vita Grigule

Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja

 

 

 

EPIDEMIOLOĢISKĀ SITUĀCIJA NOVADĀ

KalendārsSlider