2022. gada 29. jūn.
A- A A+
Viegli lasīt

SIA “Smiltenes NKUP” apsaimniekošanā esošām daudzdzīvokļu mājām iesniedzis izvērtēšanai AS “Attīstības finanšu institūcija ALTUM” iesniegumu dzīvojamo māju renovācijas atbalsta saņemšanai

Mēs visi šobrīd ik dienu novērojam visai strauju kurināmā izmaksu pieaugumu, un šīs izmaksas nemitīgi turpina pieaugt un nopietnas bažas rada nākošā apkures sezona, kas var izrādīties ļoti dārga. Neviļus rodas jautājums: kā kaut ko ietaupīt, un šeit pareizā atbilde būtu – jātaupa siltums.

Citiem vārdiem runājot, mēs nevaram vairs atļauties nepievērst uzmanību enerģijas sadārdzinājumam un dārgi maksāt  par siltumu, kas izplēn gaisā. Bez ievērības nevar atstāt faktu, ka daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kas celtas pagājušajā gadsimtā, tuvojas to vidējais ekspluatācijas termiņš jeb vidējā kalpošanas ilguma beigas. Tas nozīmē, ka dzīvokļu īpašniekiem būtu jādomā par ieguldījumiem savā kopīpašumā – dzīvojamā mājā.

Šobrīd četras no SIA “Smiltenes NKUP” apsaimniekošanā esošām daudzdzīvokļu mājām, atbilstoši katras mājas kopsapulces lēmumam, uzņēmums ir iesniedzis izvērtēšanai AS  “Attīstības finanšu institūcija ALTUM” dalībai dzīvojamo māju renovācijas atbalsta programmā. Dalība šajā atbalsta programmā nozīmē to, ka daudzdzīvokļu mājas renovācijā tiek ieguldīti līdzekļi, no kuriem daļa tiek izsniegti granta jeb dāvinājuma veidā, savukārt otra puse ir iedzīvotāju pašu finansējums.

Projekta galvenais mērķis ir samazināt siltumenerģijas patēriņu, kas nākotnē ļaus ietaupīt apkures izmaksas 40 – 60 % apmērā. Renovācijas procesā, papildus ēkas ārsienu siltināšanai, plānots veikt arī citus mājas ilgmūžības pagarināšanai nepieciešamus darbus. Laicīgu remontdarbu veikšana palīdz izvairīties no liekiem tēriņiem nākotnē, jo viena tehniskā problēma bieži vien rada citas. Paralēli plānota apkures cauruļvadu un radiatoru nomaiņa, ūdens un kanalizācijas cauruļvadu maiņa un siltināšana, ēkas jumta remonts vai nomaiņa, plānots salabot ēkas ventilāciju, kas ļauj izvairīties no paaugstināta mitruma dzīvokļos, kā arī kāpņu telpu remontus un lietus ūdens novadīšana u.c.

Nevar noliegt – ceļš no projekta līdz renovācijai nav ātrs, jo finansējuma nianšu saskaņošana ar AS “Attīstības finanšu institūcija ALTUM” un bankām ir sarežģīta un laikietilpīga. Tomēr tas ir tā vērts, jo renovācijas rezultātā pieaug īpašuma tirgus vērtību, kā arī krietni uzlabojas mājas ārējais izskats un pagarinās dzīvojamās mājas ekspluatācijas laiks.

Ja runājam par skaitļiem, tad šeit SIA “Smiltenes NKUP” var dalīties pieredzē ar jau realizētajiem projektiem iepriekšējā ES finansējuma uzsaukumā, sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru. Atbilstoši kopsapulces pieņemtajiem lēmumiem tika renovētas deviņas daudzdzīvokļu mājas. Veiktie darbi un ieguvumi katrai no mājām ir atšķirīgi, bet ieguvumi ir nepārprotami. Reāls piemērs – vienas no daudzdzīvokļu mājām Smiltenē kopējais siltuma enerģijas patēriņš vidēji gadā pirms renovācijas bija 407,84 MW, taču pēc projekta realizēšanas, tas gadā ir vidēji 238,87 MW. Siltumenerģijas ieguvums 41,43%.

Lēmums par dzīvojamās mājas renovācijas un siltināšanas darbiem ir jāpieņem mājas iedzīvotājiem, un tas ne vienmēr ir viegli izdarāms, jo iedzīvotāju domas pirms renovācijas par gaidāmajiem izdevumiem un ieguvumiem ir atšķirīgas. Iedzīvotājus nākas pārliecināt par renovēšanas lietderīgumu, taču prakse pierāda, ka rezultāts nemēdz būt negatīvs – līdz šim vēl nevienas mājas iedzīvotāji pēc veiktās renovācijas nav atzinuši, ka ieguldītie līdzekļi un iegūtais rezultāts nav sevi attaisnojis.

Kā lielisku piemēru varam minēt padomju laika “mantojuma” daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Daugavas ielā 7a, Smiltenē, kurā pēc maksimāla ieguldījuma un būvdarbu pabeigšanas ir sasniegts ļoti augsts energoefektivitātes un komforta līmenis.

Šobrīd ir svarīgi iesaistīt pēc iespējas vairāk māju šajā renovācijas finansējuma projektā.  Smiltenes novadā, un it īpaši lauku ciemos vēl arvien ir ļoti daudz māju, kuras ir celtas padomju laikā, un kuru tehniskais stāvoklis ir visai neapmierinošs, bet kuru iesaistīšana renovācijas procesā nestu jūtamu ieguvumu mājas iedzīvotājiem.

Informāciju sagatavoja:

SIA “Smiltenes NKUP”