2024. gada 14. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Smiltenes novada iedzīvotāju aptaujas rezultāti par 2022. gadu

2022. gads Smiltenes novada pašvaldībā aizvadīts dažādiem notikumiem bagāts, pagājis vairāk nekā gads kopš administratīvi teritoriālās reformas, tāpēc var pilnībā izvērtēt šajā laikā paveikto.

Šogad aptaujas anketu aizpildījuši 336 respondenti, kas ir krietni vairāk par pagājušajā gadā saņemtajām 130 atbildes anketām. Atbilžu skaita pieaugums ļauj aptvert lielāka iedzīvotāju skaita viedokļus, lai turpmāk tos ņemtu vērā.

No visiem iedzīvotājiem, kuri aizpildīja aptaujas anketu, 38,7% atzina, ka ar dzīvi Smiltenes novadā ir apmierināti. 25,9% aptaujas dalībnieku norādījuši, ka dzīve šajā novadā viņus drīzāk apmierina, bet 13,4% un 9,2% iedzīvotāju atklāja, ka dzīve novadā viņus drīzāk neapmierina vai pilnīgi neapmierina. Izskanēja arī vairāki komentāri par to, kas iedzīvotājus apmierina Smiltenes novadā – sakārtotā un sakoptā pilsētvide, pasākumu, kultūras piedāvājums. Minēti arī ieteikumi dzīves kvalitātes uzlabošanai – vairāk ieguldījumu pagastos, laukos, ceļu uzlabošana pagastos.

Smiltenes novada pakalpojumu piedāvājumā iedzīvotāji ar pozitīvu zīmi vērtēja pirmsskolas izglītības iestāžu darbu un bibliotēku pakalpojumus, taču vēlētos uzlabojumus darba vietu pieejamībā, tāpat iedzīvotāji labprāt sagaidītu vairāk sporta pasākumu un attīstību tūrisma jomā. Izglītības jomā bieži izskanēja kritiski vārdi par šobrīd aktuālo izglītības stratēģiju.

Pašvaldības darbu iedzīvotāji visbiežāk vērtēja apmierinoši – šāda atbilde saņemta no 166 respondentiem, bet 72 vērtējuši to pozitīvi. 36 iedzīvotāji vērtējuši pašvaldības darbu negatīvi, bet 34 – ļoti negatīvi. Starp pašvaldības darbinieku novērtējuma kritērijiem iedzīvotāji visvairāk atzina zināšanas un kompetenci. Respondentiem patika arī īstenotie attīstības projekti un informācijas pieejamība, arī pašvaldības pārstāvju tikšanās ar iedzīvotājiem. Starp iemesliem, kāpēc iedzīvotāji nav apmierināti, minēta saskarsme ar iedzīvotājiem un speciālistu nepieejamība.

Vērtēts arī Smiltenes novada pašvaldības policijas darbs, kas kopumā pelnījis pozitīvus vārdus. Izskanēja arī vairāki ierosinājumi – vairot policijas ekipāžu skaitu, biežāk patrulēt un izvietot video kameras.

Kopumā iedzīvotāji anketas izmantošanu vērtēja pozitīvi – šādu atbildi sniedza 192 no 336 respondentiem. Anketas noslēgumā tās dalībnieki varēja izteikt ierosinājumus brīvā formā – starp tiem visbiežāk aicinājums ņemt vērā anketas rezultātus, lūgumi uzlabot dzīvi pagastos.

Anketas noslēgumā dalībnieki varēja piedalīties balvu izlozē – informējam, ka nejaušā kārtībā ir atlasīti trīs veiksmīgie respondenti, ar kuriem sazināsimies personīgi.

Plašāk iedzīvotāju aptaujas apskats: APTAUJAS KOPSAVILKUMS

Beāte Putniņa

Smiltenes novada pašvaldības

Sabiedrisko attiecību speciāliste