2024. gada 18. maijs
A- A A+
Viegli lasīt

Izstādes “Smiltene 18. gadsimtā un Jakobs Lange”

Būsiet laipni gaidīti izstādes “Smiltene 18. gadsimtā un Jakobs Lange” atklāšanā!

  1. septembrī plkst. 13:00 Smiltenes Kultūras centra Mazajā zālē tiks atklātas divas izstādes, kuras ilustrē 18. gadsimta notikumus ne tikai Smiltenē, bet arī Latvijas teritorijā kopumā.

Smiltenes novada muzeja veidotā izstāde “Smiltene 18. gadsimtā un Jakobs Lange” iepazīstina ar Smiltenes draudzes novada vēsturi sava laika sociālekonomisko un politisko procesu kontekstā, akcentējot Smiltenes mācītāja un valodnieka Jakoba Langes ieguldījumu leksikogrāfijā, latviešu kultūras izpētē un dokumentēšanā.

LU Akadēmiskās bibliotēkas ceļojošā izstāde “Johana Kristofa Broces (1742 – 1823) devums Latvijas novadpētniecībā: Livonijas zīmējumu un aprakstu kolekcija LU Akadēmiskajā bibliotēkā” akcentē LU AB veikto nozīmīgo darbu  pedagoga un novadpētnieka J. K. Broces kolekcijas popularizēšanā.

Johana Kristofa Broces Baltijai veltīto zīmējumu un aprakstu kolekcijas unikalitāte ir daudzpusīgās un visaptverošās vēsturiskās liecības, kurās ar lielu precizitāti attēloti apdzīvoto vietu skati, pilsētu un lauku iedzīvotāji, dažādas tehniskās ierīces, ģerboņi, zīmogi un monētas.

Izstāžu atklāšanā ar stāstījumu par J. K. Broces devumu Latvijas novadpētniecībā uzstāsies LU Akadēmiskās bibliotēkas direktore Venta Kocere, ar lekciju “Viena lappuse Smiltenes draudzes vēstures grāmatā, 18. gs. rakstīta” uzstāsies LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta  pētniece Ginta Pērle – Sīle.