2022. gada 30. nov.
A- A A+
Viegli lasīt

Smiltenes novada pašvaldība informē par satiksmes organizācijas izmaiņām

Informējam, ka sakarā remontdarbiem no 4. maija satiksmes ierobežojumi Smiltenē, Baznīcas laukumā.

SATIKSMES ORGANIZĀCIJAS SHĒMA NR.3

Objekts: “Baznīcas laukuma, Marijas ielas, Pils ielas posmā no Baznīcas laukuma līdz Kalna ielai, Kalna iela
posmā no Pils ielas līdz Baznīcas laukumam un teritorijas Baznīcas laukumā 16A un Baznīcas laukumā 10 pārbūve, Smiltenē, 5.kārta.

Līgums Nr. SNP – S – BU/BP/3-21

Darbu izpildes laiks: 4.05.2022. – 30.05.2022.

 

SIA”8 CBR” Atbildīgais būvdarbu vadītājs:

Vārds Uzvārds: Aldis Šaicāns

             Tel.28 358 676

PIEZĪMES:

Izbūvējot darba zona max 50 m. Pie nepieciešamības baznīcas laukuma stāvlaukumā tiks slēgtas stāvvietas darba zonā. No 4- 6 stāvvietām.

Ceļa zīmes uzstāda atbilstoši MK noteikumiem Nr.421 un apstiprinātām shēmām

Garennorobežojums– divpusīgie vadstatņi, max. attālums 10 m cits no cita, ieteicama divpusīgā signāluguns uz katra otrā vadstatņa

Šķērsnorobežojums– vienpusīgi vadstatņi max. 2m attālumā cits no cita, vismaz 3 vienpusīgas signālugunis

Ietves garennorobežojums– palīgbarjeras

                     SASKAŅOTS